September 2020

september 2020

(Sleppa dagatali)
M Þ M F F L S
  1 2 3
fimmtudagur
4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15
þriðjudagur
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Skattfrádráttur rannsókna- og þróunarverkefna 1.10.2020 Umsóknarfrestur nýrra verkefna

Fyrir hverja?

Fyrirtæki sem eru eigendur rannsókna- eða þróunarverkefna. Háskólar og stofnanir teljast ekki fyrirtæki í skilningi þessara laga.

Til hvers?

Fyrirtæki sem hafa fengið staðfestingu Rannís á rannsókna- eða þróunarverkefni eiga rétt á frádrætti á tekjuskatti skv. lögum nr. 152/2009. Sé álagður tekjuskattur lægri en ákvarðaður frádráttur, eða lögaðila ekki ákvarðaður tekjuskattur vegna skattalegs taps, þá er frádrátturinn greiddur út.

Umsóknarfrestur

Vegna nýrra verkefna: 1. október ár hvert.

Vegna framhaldsumsókna: 1. apríl ár hvert.

EN

Lesa meira
 

Listamannalaun 1.10.2020 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Sjálfstætt starfandi hönnuði, myndlistarmenn, rithöfunda, sviðslistafólk, tónlistarflytjendur og tónskáld.

Sjá nánar undir Spurt og svarað.

Tilgangur

Að efla listsköpun í landinu. Alþingi veitir árlega fé af fjárlögum til þess að launa listamenn í samræmi við lög [ 57/2009.]

Umsóknarfrestur

Til miðnættis 1. október 2020. Athugið að skrifstofa Rannís lokar kl. 16:00. Senda fyrirspurn

Umsóknarkerfi opnar að jafnaði sex vikum fyrir umsóknarfrest.


Umsóknum skal skilað rafrænt; einungis er tekið við rafrænum fylgigögnum með umsókn.

Úthlutun listamannalauna 2020

Tölfræði 2020

EN

Lesa meira
 

Nordplus Junior 1.10.2020 Umsóknarfrestur, undirbúningsheimsóknir


Fyrir hverja?

Fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum, kennara þeirra og nemendur.

Til hvers?

Styrkir til samstarfsneta og þróunarverkefna skóla. Ferðastyrkir vegna nemendaheimsókna, kennaraskipta, þjálfun nema í starfsnámi og undirbúningsheimsóknir. Skólarnir sækja um og er gerð krafa um samstarf tveggja landa (í námsferðum) eða þriggja landa (í verkefnum). 

Upplýsingablað um Nordplus Junior 

Umsóknarfrestir:

Almennur: Umsóknarfrestur er 1. febrúar 2021.

Undirbúningsheimsóknir:  Næsti umsóknafrestur er 1. október 2020.  Hægt er að sækja um styrk til undirbúningsheimsókna í október ár hvert. 

Sótt er um rafrænt í gegnum ESPRESSO umsóknarkerfið.

Lesa meira
 

Nordplus Voksen 1.10.2020 Umsóknarfrestur, undirbúningsheimsóknir

Fyrir hverja?

Stofnanir á sviði fullorðinsfræðslu, starfsþjálfunar og óformlegrar menntunar á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum, kennarar þeirra, starfsmenn og nemendur.

Til hvers?

Styrkir til samstarfsneta og þróunarverkefna skóla. Ferðastyrkir vegna nemendaheimsókna, heimsókna kennara og stjórnenda og undirbúningsheimsóknir. Skólarnir sækja um og er gerð krafa um samstarf tveggja landa (í námsferðum) eða þriggja landa (í verkefnum). 

Upplýsingablað um Nordplus Voksen 

Umsóknarfrestir:

Almennur: Umsóknarfrestur er 1. febrúar 2021.

Undirbúningsheimsóknir:  Næsti umsóknafrestur er 1. október 2020. Hægt er að sækja um styrk til undirbúningsheimsókna í október ár hvert. 

Sótt er um rafrænt í gegnum ESPRESSO umsóknarkerfið.

Lesa meira
 

Námsorlof kennara og stjórnenda framhaldsskóla 1.10.2020 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Kennara, náms- og starfsráðgjafa, skólameistara og aðra stjórnendur framhaldsskóla sem starfað hafa í a.m.k. fimm ár við kennslu- eða stjórnunarstörf í framhaldsskóla. Þeir ganga fyrir sem ekki hafa hlotið launað námsorlof áður (frá grunn- eða framhaldsskólakennslu).

Til hvers?

Tilgangur námsorlofs er að veita þeim sem um það sækja tækifæri til að efla þekkingu sína og hæfni í starfi.

Umsóknarfrestur

Næsti umsóknarfrestur er 1. október 2020, kl. 16:00 fyrir skólaárið 2021-2022.


EN

Lesa meira
 

Íþróttasjóður 1.10.2020 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Íþrótta- og ungmennafélög, og fyrir þá sem starfa að útbreiðslu- og fræðsluverkefnum á sviði íþrótta. Einnig þá sem starfa að rannsóknum á sviði íþrótta.

Til hvers?

Styrkirnir eru ætlaðir íþrótta- og ungmennafélögum á landinu til að bæta aðstöðu til íþróttaiðkana. Einnig eru styrkir til útbreiðslu- og fræðsluverkefna, að þessu sinni verður horft sérstaklega til verkefna sem stuðla að jafnrétti í íþróttum. Þá eru veittir styrkir til að stunda rannsóknir á ýmsum þáttum íþróttastarfsemi í landinu.

Vakin er athygli á því að sama íþróttafélag eða sama deild innan íþróttafélags sem hefur margar deildir, getur aðeins sent inn eina umsókn í hverjum umsóknarfresti.

Umsóknarfrestur:

Næsti umsóknarfrestur er 1. október 2020, kl. 16:00.

EN

Lesa meira
 

Atvinnusviðslistahópar 1.10.2020 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Atvinnusviðslistahópa. Ath. að einstaklingur geta sótt um fyrir hönd sviðslistahóps.

Til hvers?

Veittir eru styrkir til einstakra verkefna.

Úthlutun.

Að jafnaði liggur úthlutun fyrir í janúar ár hvert.

Umsóknarfrestur

Næsti umsóknarfrestur er 1. október 2020, kl. 23:59. Athugið að skrifstofa Rannís lokar kl. 16:00.
Umsóknum skal skilað rafrænt; einungis er tekið við rafrænum fylgigögnum með umsókn. Senda fyrirspurn

Sviðslistasjóður starfar samkvæmt nýjum lögum um sviðslistir 2019 nr. 165 sem tóku gildi í júlí 2020.EN

Lesa meira
 

Nordplus Sprog 1.10.2020 Umsóknarfrestur, undirbúningsheimsóknir


Fyrir hverja?

Alla sem starfa að kennslu og miðlun norrænna tungumála (einkum dönsku, norsku og sænsku) á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum.

Til hvers?

Aðaláhersla tungumálahluta Nordplus er á verkefni sem vinna með að auka norrænan málskilning, svo sem námsefni, leiki, rannsóknir, fræðsla, rástefnur o.fl.

Einnig er hægt að sækja um styrk til að stofna samstarfsnet á sviði norrænna tungumála.

Lágmarksþátttaka er tvö þátttökulönd og athugið að umsóknum skal skilað á dönsku, sænsku, norsku eða ensku.

Upplýsingablað um Nordplus Sprog 

Umsóknarfrestir

Almennur: Umsóknarfrestur er 1. febrúar 2021.

Undirbúningsheimsóknir:  Hægt er að sækja undirbúningsstyrk tvisvar á ári, febrúar og október. Næsti umsóknarfrestur fyrir undirbúningsstyrk er 1. október 2020.

Sótt er um rafrænt í gegnum ESPRESSO umsóknarkerfið.

Lesa meira
 

Hljóðritasjóður 10.10.2016 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Tónlistarmenn, jafnt einstaklinga sem hljómsveitir, útgáfufyrirtæki og aðra er koma að hljóðritun tónlistar.

Til hvers?

Hljóðritasjóður veitir styrki til hljóðritunar nýrrar, frumsamdrar tónlistar sem stuðla á að nýsköpun. Veittir eru styrkir í almenn verkefni og þróunarverkefni.

Umsóknarfrestur

Mars og september ár hvert.

Umsóknarkerfi opnar að jafnaði sex vikum fyrir umsóknarfrest.

Næsti umsóknarfrestur er 15. september 2020 kl. 16.00. Senda fyrirspurn

EN

Lesa meira
 

Eurostars 12.9.2019 Umsóknarfrestur

 

Fyrir hverja? 

Eurostars eru fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem stunda sjálf rannsóknar- og þróunarstarfsemi (e. R&D performing SMEs), sem eru í alþjóðlegu samstarfi og stefna á markað.

Til hvers? 

Eurostars er tilvalið fyrsta skref í alþjóðlegu samstarfi og gerir það smærri fyrirtækjum kleift að sameina og deila sérþekkingu og njóta góðs af því að vinna utan landamæra.

Umsóknarfrestur: 

Næsti umsóknarfrestur (cut-off 14) er 3. september 2020 kl. 20:00 CET (staðartími í Brussel).

Lesa meira
 

BlueBio ERA-NET auglýsir eftir umsóknum 14.9.2020 Umsóknarfrestur forumsókna

Um er að ræða samstarfsnet 16 Evrópuþjóða til að efla samvinnu og ýta undir rannsóknir og nýsköpun á bláa lífhagkerfinu. Ísland er aðili að netinu í gegnum Rannís. 

Lesa meira
 

Markáætlun um samfélagslegar áskoranir 17.9.2020 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Háskóla, fyrirtæki og rannsóknarstofnanir sem vinna saman á ákveðnu fræðasviði eða þverfaglegum fræðasviðum á grundvelli vandaðra rannsóknaráætlana.

Til hvers?

Markmiðið er að leiða saman þekkingu og styrkleika mismunandi fagsviða, tækni- og fræðigreina og þannig stuðla að auknum skilningi á íslensku samfélagi og umhverfi. Finna lausnir og styðja við fjölbreytt og nýsköpunarmiðað samfélag á tímum örra breytinga. 

Umsóknarfrestur

Umsóknafrestur hefur verið framlengdur til fimmtudagsins 17. september 2020 kl. 16:00.

Lesa meira
 

Rannsóknasetur Margrétar II. Danadrottningar og frú Vigdísar Finnbogadóttur um haf, loftslag og samfélag (ROCS) 1.10.2020 Umsóknarfrestur

Fyrir hvern?

Nýdoktora í náttúruvísindum og hug- og félagsvísindum.

Til hvers?

Átta nýdoktorastöður til tveggja ára, fimm á sviði náttúruvísinda og þrjár á sviði hug- og félagsvísinda.

Umsóknarfrestur

1. október 2020, kl. 14:00 að íslenskum tíma.

Umsóknum skal skilað inn í umsóknarkerfi Carlsbergsjóðsins. Áður en sótt er um eru umsækjendur hvattir til að hafa samband við forstöðumann ROCS, prófessor Katherine Richardson við Kaupmannahafnarháskóla, til að tryggja að verkefnið falli að markmiðum rannsóknasetursins. Nánari upplýsingar og aðgangur að umsóknarkerfi hér:

Lesa meira
 Þetta vefsvæði byggir á Eplica