Atvinnuleikhópar - átaksverkefni 2020

Átaksverkefni í menningu og listum á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis vorið 2020

Fyrir hverja?

Atvinnuleikhópa. Ath. að einstaklingur geta sótt um fyrir hönd leikhóps.

Til hvers?

Samkvæmt þingsályktun um sérstakt tímabundið fjárfestingarátak til að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. Fé skal varið til átaksverkefna með styrkveitingum til menningar- og listaverkefna fyrir almenning. Framlag til atvinnuleikhópar er 99 milljónir króna.

Úthlutun

Erfitt er að tímasetja úthlutun en stefnt er að fyrri hluta júní nk.

Umsóknarfrestur

Til og með 8. maí 2020, kl. 16:00.

Umsóknum skal skilað rafrænt; einungis er tekið við rafrænum fylgigögnum með umsókn.


EN

Skilyrði fyrir styrkveitingu

 • Verkefnið hefjist eigi síðar en 1. september 2020 og verði lokið fyrir 1. apríl 2021.
 • Átaksverkefni styðji við fjölbreytta starfsemi á sviði lista og menningar með áherslu á sköpun og virka þátttöku listamanna í menningarlífi landsmanna.
 • Verkefnið uppfylli grunnmarkmið fjárfestingarátaksins um að styðja við eftirspurn og atvinnu til skamms tíma með arðbærum verkefnum.
 • Sýnt sé fram á gildi verkefnis og mikilvægi þess fyrir landsmenn.
 • Styrkveiting sé til undirbúnings, þróunar og framkvæmd verkefnis.
 • Ítarlegar upplýsingar um verkefnið auk tímaáætlunar.
 • Ekki séu veittir styrkir til þeirra sem njóta listamannalauna í 6 mánuði eða meira árið 2020.

Hvað er styrkt?

Veittir eru styrkir til einstakra verkefna atvinnuleikhópa . 

Að jafnaði er ekki gert ráð fyrir styrkveitingum til rekstrar og umsýslu samtaka, fyrirtækja og stofnana, sem hljóta regluleg rekstrarframlög, né til verkefna sem er lokið. 

Leiklistarráð gerir tillögu til mennta- og menningarmálaráðuneytisins.

Leiklistarráð getur kallað eftir frekari upplýsingum vegna umsóknar ef nauðsyn krefur.

Árangur

Athygli er jafnframt vakin á að fjármála- og efnahagsráðuneyti mun taka saman skýrslu um hvernig tekist hafi til með fjárfestingarátakið og hvort settum markmiðum um að stuðla að því að flýta mannaflsfrekum og arðbærum verkefnum hafi verið náð. Ábyrgðaraðilar einstakra verkefna gera grein fyrir eftirfarandi forsendum sem voru lagðar til grundvallar átakinu:

 • Hversu mörg störf voru sköpuð
 • Hvernig var dreifing á störfum um landið
 • Hvernig skiptust störf milli kynja
 • Var styrkjum úthlutað með opnum og gagnsæjum hætti
 • Var tekið mið af markmiðum um fjölbreytileika verkefna
 • Að hve miklu leyti munu fjárveitingar vegna átaksins skapa svigrúm fyrir önnur verkefni á gildistíma fjármálaáætlunar.
 • Gögn frá fagráðuneytum vegna einstakra verkefna í fjárfestingarátakinu skulu liggja fyrir í lok apríl 2021.

Hlutverk Rannís

Hlutverk Rannsóknarmiðstöðvar Íslands, Rannís, er að sjá um umsýslu styrktarsjóðs atvinnuleikhópa fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytis.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica