Vorátak 2020

Mennta- og menningarmálaráðherra samþykkti tillögu leiklistarráðs um styrki til atvinnuleikhópa í átaksverkefni í menningu og listum fyrir árið 2020. 

Alls bárust 190 umsóknir frá 170 atvinnuleikhópum og sviðslistamönnum og sótt var um ríflega 930 milljónir króna. Sjá nánar.

Skilyrði fyrir styrkveitingu

 • Verkefnið hefjist eigi síðar en 1. september 2020 og verði lokið fyrir 1. apríl 2021.
 • Átaksverkefni styðji við fjölbreytta starfsemi á sviði lista og menningar með áherslu á sköpun og virka þátttöku listamanna í menningarlífi landsmanna.
 • Verkefnið uppfylli grunnmarkmið fjárfestingarátaksins um að styðja við eftirspurn og atvinnu til skamms tíma með arðbærum verkefnum.
 • Sýnt sé fram á gildi verkefnis og mikilvægi þess fyrir landsmenn.
 • Styrkveiting sé til undirbúnings, þróunar og framkvæmd verkefnis.
 • Ítarlegar upplýsingar um verkefnið auk tímaáætlunar.
 • Ekki séu veittir styrkir til þeirra sem njóta listamannalauna í 6 mánuði eða meira árið 2020.
 • Hvað er styrkt?
 • Veittir eru styrkir til einstakra verkefna atvinnuleikhópa.

Árangur

Athygli er jafnframt vakin á að fjármála- og efnahagsráðuneyti mun taka saman skýrslu um hvernig tekist hafi til með fjárfestingarátakið og hvort settum markmiðum um að stuðla að því að flýta mannaflsfrekum og arðbærum verkefnum hafi verið náð. Ábyrgðaraðilar einstakra verkefna gera grein fyrir eftirfarandi forsendum sem voru lagðar til grundvallar átakinu:

 • Hversu mörg störf voru sköpuð
 • Hvernig var dreifing á störfum um landið
 • Hvernig skiptust störf milli kynja
 • Var styrkjum úthlutað með opnum og gagnsæjum hætti
 • Var tekið mið af markmiðum um fjölbreytileika verkefna
 • Að hve miklu leyti munu fjárveitingar vegna átaksins skapa svigrúm fyrir önnur verkefni á gildistíma fjármálaáætlunar.
 • Gögn frá fagráðuneytum vegna einstakra verkefna í fjárfestingarátakinu skulu liggja fyrir í lok apríl 2021.
 • Hlutverk Rannís
 • Hlutverk Rannsóknarmiðstöðvar Íslands, Rannís, er að sjá um umsýslu styrktarsjóðs atvinnuleikhópa fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytis.Þetta vefsvæði byggir á Eplica