Samstarfsverkefni - er beinast að fleiru en einu sviði menntunar

Fyrir hverja?

Samstarfsverkefni á fleiri en einu sviði menntunar“ veita aðilum sem sinna menntun og þróun menntunar í háskólum, starfsmenntun, leik-, grunn- og framhaldsskólum og fullorðinsfræðslu.

Til hvers?

Samstarfsverkefni á fleiri en einu sviði menntunar geta varað í 2 eða 3 ár og veita tækifæri á samstarfi milli aðila í 33 þátttökulöndum Erasmus+.

Samstarfsverkefni á fleiri en einu sviði menntunar skulu sýna fram á að þau séu til hagsbóta fyrir þau svið menntunar sem verkefni snúa að hverju sinni.  Þau veita stofnunum tækifæri til að vinna, þróa eða yfirfæra nýjar aðferðir eða leiðir í menntun  í fjölþjóðlegu samstarfi.

Verkefni geta snúið að yfirfærslu aðferða eða lausna til annarra landa eða þróun nýrra aðferða, s.s. nýjar námsleiðir eða þróun hæfni og færni þeirra sem starfa á ýmsum skólastigum, s.s. með þróun samstarfs í kennslu milli landa og skipulagningu sameiginlegra námskeiða. 

Umsóknarfrestur

Einu sinni á ári. 

Næsti umsóknarfrestur er 31. mars 2016.

Ekki er búið að opna fyrir umsóknir.

Hvert er markmiðið?

Samstarfsverkefnum á fleiri en einu sviði menntunar er ætlað að styðja við nútímavæðingu evrópsks menntakerfis, innleiða stefnu um nám alla ævi og auka atvinnuþátttöku til að tryggja efnahagslegan vöxt í Evrópu ( sjá nánar Europe 2020 og Education & Training 2020).  Með samstarfsverkefnum á fleiri en einu sviði menntunar gefst menntastofnunum tækifæri til að búa til samlegð og efla samstarf milli ólíkra sviða menntunar.

Möguleg viðfangsefni gætu verið:

 • Námsskrárgerð, námskeið, styttri námsbrautir
 • Nám, kennsla, þjálfun og þróun námsefnis og aðferða
 • Verkefnatengt samstarf, jafningjafræðsla, vinnustofur, rannsóknir og greining
 • Að byggja upp kunnáttu og samstarfsnet
 • Upplýsingaveitur, þjálfun og náms- og starfsráðgjöf í víðum skilningi
 • Að bæta námsmat og hæfniramma, yfirfærslu námseininga og gæðaviðmið í menntun
 • Þjálfun, kennsla og hvers kyns námsleiðir fyrir háskóla, starfsmenntun, skóla, fullorðinsfræðslu

Ítarleg lýsing á mögulegum viðfangsefnum, ásamt dvalarlengd og tímarömmum er að finna í handbók Erasmus + (Programme Guide)

Hverjir geta sótt um?

Einungis lögaðilar geta sótt um styrki til að vinna stefnumiðuð samstarfsverkefni á fleiri en einu sviði menntunar og umsækjendur þurfa að vera aðilar sem koma með einum eða öðrum hætti að skipulagningu menntunar.

Aðilar/stofnanir sem geta sótt um styrk i þessum flokki, ,,Samstarfsverkefni á fleiri en einu sviði menntunar“ geta  m.a. verið

 • Leik-, grunn- og framhaldsskólar skólar og aðrar skólastofnanir sem sinna menntun
 • Menntastofnanir sem sinna ólíkum markhópum, til dæmis starfsmenntaskólar og símenntunarmiðstöðvar
 • Háskólar
 • Lítil og meðalstór fyrirtæki
 • Aðilar vinnumarkaðar, s.s. samtök aðila iðnaðar, atvinnulífs og launþega
 • Opinberir aðilar, s.s. á sveitarstjórnarstigi
 • Starfsgreinasambönd
 • Rannsóknarstofnanir
 • Stofnanir sem eru ekki reknar í ábataskyni, s.s. iðnaðarmannafélög eða foreldrasamtök
 • Stofnanir sem sinna náms- og starfsráðgjöf
 • Bókasöfn eða menningarstofnanir sem sinna menntun

Sjá upptalningu á mögulegum lögaðilum sem geta komið að þessum verkefnum í handbók Erasmus+ (Programme Guide). 

Hvað er styrkt?

Fjöldi samstarfsaðila og styrkupphæðir eru mismunandi eftir markmiðum og viðfangsefnum hvers verkefnis. Samstarfsverkefni geta varað í tvö til þrjú ár og hámarksstyrkur er 150 000 € á ári.

Hægt er að sækja um styrki til að vinna verkefni með samstarfsaðilum í að minnsta kosti tveimur öðrum þátttökulöndum Erasmus+ (a.m.k. eitt af samstarfslöndunum þarf að vera Evrópusambandsland). Fleiri en einn samstarfsaðili frá hverju landi getur tekið þátt í samstarfinu.

Sá aðili sem leiðir verkefnið sækir um fyrir hönd allra samstarfsaðila. Sótt er um til landskrifstofu í landi umsækjanda. Verkefnin eru að fullu dreifstýrð þannig að landskrifstofa Erasmus+ á Íslandi ber ábyrgð á mati, úthlutun og umsjón samninga fyrir öll verkefni sem styrkt eru á Íslandi. Í þessum umsóknum þarf eitt svið menntunar að vera í forgrunni, sjá umsóknareyðublað.

Hvernig er hægt að finna samstarfsaðila?

Umsækjendur verða sjálfir að finna sér samstarfsaðila en landskrifstofur Erasmus+ í þátttökulöndunum birta í mörgum tilfellum beiðnir frá aðilum um þátttöku í verkefnum ( sjá lista yfir netföng landskrifstofa Erasmus+ .

Skilyrði úthlutunar

Áður en sótt  er um styrk í Erasmus+ þarf að skrá skólann/lögaðilann inn á vegátt Framkvæmdastjórnar ESB sem kallast European Commission Authentication Service  eða ECAS. ECAS aðgangur er síðan notaður til að skrá skólann/lögaðilann inn í Unique Registration Facility eða URF til að sækja svokallaðan PIC-kóða, sem er sérlegur einkenniskóði fyrir hverja stofnun/lögaðila. 

Framkvæmdastjórn ESB hefur gefið út handbók um hvernig staðið er að þessari skráningu og nánari leiðbeiningar er að finna hér.

Til að leiða verkefni þurfa aðilar að hafa fjárhagslega burði til að leiða stór verkefni. Þetta er yfirleitt ekki vandamál varðandi opinbera aðila en einkaaðilar og frjáls félagasamtök þurfa að ganga í gegnum fjárhagslegt mat áður en skrifað er undir samninga. Í einhverjum tilvikum þurfa viðkomandi aðilar að leggja fram bankatryggingu.

Þátttökulönd

Lögaðilar í þátttökulöndunum 33 í Erasmus+ áætluninni geta tekið þátt. Þetta eru Evrópusambandslöndin 28, EFTA löndin Ísland, Lichtenstein og Noregur auk Tyrklands og Makedóníu.

Í fyrsta sinn frá upphafi menntaáætlunar ESB geta þátttökulönd sem eru ekki aðilar að Evrópusambandinu sótt um tvíhliða verkefni, s.s. Ísland og Noregur eða Ísland og Tyrkland.

Einnig er hægt að vinna með aðilum í löndum utan Evrópu en þeir aðilar þurfa þá að vera með ákveðið skilgreint hlutverk og hafa ákveðna sérþekkingu sem samstarfsaðilar í þátttökulöndunum hafa ekki.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica