Marie Sklodowska-Curie

Fyrir hverja?

Allir lögaðilar (fyrirtæki og stofnanir) geta sótt um í  áætlunina svo lengi sem viðkomandi aðili kemur frá aðildarríki Evrópusambandsins, Íslandi, Noregi, Lichtenstein eða öðrum ríkjum sem hafa aukaaðild að áætluninni, sjá lista. Ísland er fullgildur aðili að áætluninni og hafa íslenskir aðilar því jafnan rétt og aðilar innan Evrópusambandinu til að sækja um styrki.

Til hvers?

Áætlunin býður upp á fjölmörg tækifæri fyrir vísindafólk og stofnanir í Evrópu til að stuðla að aukinni færni og þekkingu vísindafólks. Áætlunin er hugsuð sem stuðningur við rannsakendur og að aukin færni þeirra sem muni skila samfélagslegum ábata og hagvexti til lengri tíma litið.

Umsóknarfrestir og vinnuáætlun

Í gildandi vinnuáætlun eru upplýsingar um verkefni sem hægt er að sækja um hverju sinni og umsóknarfresti innan áætlunarinnar. Vinnuáætlun er gefin út á tveggja ára fresti.

Vinnuáætlun 2018-2020

Hvert er markmiðið?

Markmið Marie Sklodowska-Curie áætlunarinnar er að stuðla að því að vísindamenn nái lengra á sínu sviði með því að styðja við þjálfun þeirra og starfsþróun. Áætlunin samanstendur af margskonar styrkjamöguleikum sem eiga það sameiginlegt að stuðla að auknum hreyfanleika milli landa, á milli fræðigreina og/eða á milli atvinnulífsins og menntageirans. Að stuðla að aukinni færni og betri þekkingu rannsakenda og að bjóða þeim eftirsóknarvert vinnuumhverfi (með styrkjum) er lykilþáttur áætlunarinnar. Nokkrir þættir ætlunarinnar ætlaðir sérstaklega til þess að auka aðkomu einkageirans að doktorsnámi og rannsóknum eftir doktorsnám.

Hverjir geta sótt um?

Áætlunin er ætluð breiðum hópi vísindafólks allt frá doktorsnemum og allt til mjög reyndra rannsakenda. Stuðlað er að því að rannsóknir eigi sér stað þvert landamæri, þvert á geira (á milli menntageirans og atvinnulífsins) eða þvert á fræðigreinar. Breytilegt er á milli styrkjategunda innan áætlunarinnar hverjir geta sótt um, en það geta verið einstaklingar, háskólar, fyrirtæki, eða stofnanir.

Ísland er fullgildur aðili að áætluninni og hafa íslenskir aðilar því jafnan rétt og aðilar innan Evrópusambandinu til að sækja um styrki.

Hvað er styrkt?

Um fjórar styrktegundir eru að ræða

  1.   Samstarfsnet um þjálfun (Innovative training networks): Þessi styrkjategund er fjármögnun fyrir samstarfsnet stofnana og/eða fyrirtækja sem styrkt ertu til þess að stunda rannsóknir og þjálfa doktorsnema. Lögð er áhersla á að samstarfið sé alþjóðlegt og þverfaglegt samstarfsnet sem vinna að hágæða rannsóknaþjálfun. Einnig er boðið upp á doktorsgráður í samstarfi við atvinnulífið eða sameiginlegar doktorsgráður háskóla.
  2. Einstaklingsstyrkir (individual fellowships) : Þessi styrkur er ætlður einstaklingum og fjármagnar ítarlega þjálfun sem byggð er á alþjóðlegum hreyfanleika fyrir nýdoktora og lengra komna. Einstaklingar sækja um styrkinn í samvinnu við þá stofnun sem hýsir þá sem rannsakendur (t.d. Háskóla). Þessi styrkur er einnig opinn þeim sem hyggja á endurkomu að vísindastarfi eftir hlé eða endurkomu til Evrópu eftir fjarveru utan álfunnar.
  3. Starfsmannaskipti á sviði rannsókna og nýsköpunar (Research and Innovation Staff Exchange - RISE) : Þessi styrkur er ætlaður fyrirtækjum og stofnunum sem hafa áhuga á skammtíma starfsmannaskiptum á vísindamönnum eða öðru starfsfólki (1-12 mánuðir).  Starfsmannskipti skulu vera alþjóðleg og þverfagleg og byggja á sameiginlegu rannsóknar og nýsköpunarverkefni. Starfsfólk á sviði stjórnunar, stjórnsýslu eða tæknimála geta einnig tekið þátt.
  4. Samfjármögnun svæðisbundinna, innlendra eða alþjóðlegra áætlana (Co-funding of regional, national and international programme) : Þessi styrkur er samfjármögnun svæðisbundinna, innlendra eða alþjóðlegra rannsóknaáætlana sem miða að auknum gæðum í þjálfun vísindamanna. Vísindamenn sækja um lausar stöður styrktar af áætluninni eftir að hún er að fullu fjármögnuð.
  5. Vísindavaka (European Researchers' Night (NIGHT) : Árlegir viðburðir um alla Evrópu sem miða að því að auka sýnileika vísindamanna og fræða ungt fólk og forelda þeirra um ágæti þess að vinna við rannsóknir. Viðburðurinn er haldinn árlega síðasta föstudag í september. Rannís hefur umsjón með Vísindavöku á Íslandi.

Hlutverk Rannís

Rannís hefur umsjón með Horizon 2020 á Íslandi. Í því felst umsjón með kynningu á áætluninni og aðstoð við umsækjendur, auk þess sem Rannís heldur utan um starf  stjórnarnefndarfulltrúa og landstengla fyrir allar undiráætlanir

Rannís sér um að kynna áætlunina, auglýsa þá styrki sem í boði. Enn fremur aðstoðar Rannís umsækjendur við að svara spurningum og lausn ýmissa vafamála fyrir íslenska umsækjendur eða umsækjendur sem vilja koma til Íslands.

Fulltrúar Íslands í áætluninni

Stjórnarnefndarfulltrúi:  Úlfar K. Gíslason, deildarstjóri á vísindasviði HÍ. 
Landstengill:  Sigrún Ólafsdóttir, sérfræðingur á alþjóðasviði Rannís.

Nánari upplýsingar um styrktegundir og tengdar aðgerðir má finna á heimasíðu áætlunarinnar hjá framkvæmdastjórn ESB: Marie Sklodowska-Curie actions.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica