Fæðuöryggi, landbúnaður og sjávarrannsóknir

Fyrir hverja?

Allir lögaðilar (fyrirtæki og stofnanir) geta sótt um í áætlunina svo lengi sem viðkomandi aðili kemur frá aðildaríki Evrópusambandsins, Íslandi, Noregi eða öðrum ríkjum sem hafa aukaaðild að áætluninni (Ísland er fullgildur aðili að áætluninni og hafa íslenskir aðilar því jafnan rétt og aðilar innan Evrópusambandinu til að sækja um styrki).

Til hvers?

Að stuðla að samstarfi í  rannsóknum og nýsköpun á sviði heilbrigðis og lýðheilsuvísinda, ásamt því að veita smærri fyrirtækjum sem starfa við heilbrigðismál fjárhagsstyrk til að koma hugmynd sinni í framkvæmd. Áhersluatriði eru ákveðin í vinnuáætlunum sem gefnar eru út á tveggja ára fresti.

Umsóknarfrestir og vinnuáætlun

Í gildandi vinnuáætlun eru upplýsingar um verkefni sem hægt er að sækja um hverju sinni og umsóknarfresti innan áætlunarinnar. Vinnuáætlun er gefin út á tveggja ára fresti.

Vinnuáætlun 2018-2020

Hvert er markmiðið?

Almenn markmið þessarar áætlunar er að:

  • styðja við rannsóknir og nýsköpun á öllum sviðum sjálfbærni og fæðuöryggis, allt frá landbúnaði og matvælaframleiðslu að heilbrigðum matarvenjum og næringarfræði.
  • styðja við „bláan vöxt“; rannsóknir á höfum og vötnum og tækniþróun í sjávariðnaði.
  • styrkja landsbyggðina með stuðningi við nýsköpun og atvinnutækifæri, einkum í gegnum stefnumótandi aðgerðir og nýsköpun í atvinnuvegum á landsbyggðinni.
  • styðja við evrópska lífhagkerfið. 

Hvernig styrkir eru í boði?

Styrkir fyrir Rannsóknar og nýsköpunarverkefni (Research and innovation actions):  Þessari gerð styrkja er ætlað að fjármagna rannsóknarverkefni og/eða kanna fýsileika nýrrar/bættrar tækni, vöru, ferlis, þjónustu eða lausnar.

Dæmi: Grunnrannsóknum og hagnýtingu rannsókna, tækniþróun og aðlögun tækni að nýjum aðstæðum, prófun og gilding (integration) rannsókna á smáum frumgerðum í tilraunastofu eða tilbúnu umhverfi.

Nýsköpunarverkefni (Innovation actions): Þessari gerð styrkja er ætlað að fjármagna nýsköpunarverkefni, þ.e.a.s. verkefni sem eru komin nær markaði.

Dæmi: Frumgerðir (prototyping), prófun, að sýna fram á virkni tækni utan rannsóknastofu og markaðslíking (market replication).

Samhæfingar- og stuðningsverkefni (Coordination and support actions): Þessar gerð styrkja er ætlað að fjármagna samhæfingar og stuðningsverkefni.

Dæmi: Stöðlun, upplýsingagjöf, samstarfsnet, samhæfingar og stuðningsþjónusta, Samskiptaverkefni, samráð og samtal um stefnumótun, gagnkvæma kennslu aðila og sambærileg verkefni.

Styrkir fyrir smá og meðalstór fyrirtæki (SME Instrument): Þessari gerð styrkja er ætlað að fjármagna verkefni smárra og meðalstórra fyrirtækja og geta smá og meðalstór fyrirtæki sótt um ein og sér eða í hóp.

Styrkir fyrir smá og meðalstór fyrirtæki eru í tveimur fösum og er hægt að sækja um í sitthvoru lagi.

Fasi 1: Fýsileikakönnum sem sannar tæknilega/hagkvæmni og greining á markaðslegum fýsileika nýsköpunar.

Fasi 2: Nýsköpunarverkefni sem sýna fram á mikla möguleika til vaxtar og samkeppnishæfni sem grundvölluð er á viðskiptaáætlun.

Hlutverk Rannís

Rannís hefur umsjón með Horizon 2020 á Íslandi. Í því felst umsjón með kynningu á áætluninni og aðstoð við umsækjendur, auk þess sem Rannís heldur utan um starf stjórnarnefndarfulltrúa og landstengla fyrir allar undiráætlanir

Rannís sér um að kynna áætlunina, auglýsa þá styrki sem í boði. Enn fremur aðstoðar Rannís umsækjendur við að svara spurningum og lausn ýmissa vafamála fyrir íslenska umsækjendur eða umsækjendur sem vilja koma til Íslands.

Fulltrúar Íslands í áætluninni 

Stjórnarnefndarfulltrúi: Stjórnarnefndarfulltrúi: Oddur Már Gunnarsson, sviðsstjóri hjá Matís.

Landstengill: Sigrún Ólafsdóttir, sérfræðingur hjá Rannís

Nánari upplýsingar um styrktegundir og tengdar aðgerðir má finna á heimasíðu áætlunarinnar hjá framkvæmdastjórn ESB: Food Security, Sustainable Agriculture and Foresry, Marine, maritime and Inland Waer Research and the Bioeconomy.Þetta vefsvæði byggir á Eplica