Öryggi og samfélag

Tryggja frelsi og öryggi Evrópu og íbúa hennar

Fyrir hverja?

Allir lögaðilar (fyrirtæki og stofnanir) geta sótt um í  áætlunina svo lengi sem viðkomandi aðili kemur frá aðildarríki Evrópusambandsins, Íslandi, Noregi, eða öðrum ríkjum sem hafa aukaaðild að áætluninni, sjá lista. Ísland er fullgildur aðili að áætluninni og hafa íslenskir aðilar því jafnan rétt og aðilar innan Evrópusambandinu til að sækja um styrki.

Til hvers?

Í nýjustu vinnuáætlun eru upplýsingar um verkefni sem hægt er að sækja um hverju sinni og umsóknarfresti innan áætlunarinnar. Vinnuáætlun er gefin út á tveggja ára fresti.

Umsóknarfrestir og vinnuáætlun

Í gildandi vinnuáætlun eru upplýsingar um verkefni sem hægt er að sækja um hverju sinni og umsóknarfresti innan áætlunarinnar. Vinnuáætlun er gefin út á tveggja ára fresti.

Vinnuáætlun 2018-2020  

Hvert er markmiðið?

Áætlunin um fjármögnun rannsókna á þessu sviði sem ætluð til hlúa að öruggum Evrópskum samfélögum til að takast á við þær breytingar sem eiga sér stað í alþjóðakerfinu sem valda því að samfélög eru berskjaldaðri fyrir öryggis ógnum og áskorunum sem verða stærri og flóknari meðfram þessari þróun. Öryggisáætlunin er byggð upp af 4 áhersluþáttum í því skyni að ná þessum markmiðum.

  • Að auka viðnámsþrótt Evrópu í kjölfar hamfara og áfalla hvort sem þau séu af mannavöldum eða frá náttúrunnar hendi. Allt frá því að þróa ný tól við áfallastjórnun eða auka samhæfi öryggiskerfa m.a. vegna almannavarna.  Nær þetta einnig til aðferða til að tryggja öryggi gunninnviða samfélagsins.
  • Að berjast gegn glæpum, mansali, hryðjuverkum. Þetta getur náð  í allt frá þróun nýrra rannsókanatóla  til aðferða til að og aukna vernd gegn sprengingum.
  • Að auka öryggi með landamæravörslu, sem nær allt frá landhelgisgæslu til þess að tryggja öryggi aðfangakeðja (supply chains) og samgönguhátta. Einnig er áhersla lögð á að styðja stefnu sambandsins í öryggismálum, þ.m.t friðargæslu og aðgerðir til að fyrirbyggja átök.
  • Að auka öryggi á netinu.

Á árunum 2014-2020 mun 1695 milljón evra verið varið í þessa áætlun innan sambandsins.

Hvernig styrkir eru í boði?

Styrkir fyrir Rannsóknar og nýsköpunarverkefni (Research and innovation actions):  Þessi gerð styrkja er ætluð til þess að fjármagna rannsóknarverkefni og/eða kanna fýsileika nýrrar/bættrar tækni, vöru, ferlis, þjónustu eða lausnar.

Dæmi: Grunnrannsóknum og hagnýtingu rannsókna, tækniþróun og aðlögun tækni að nýjum aðstæðum, prófun og gilding (integration) rannsókna á smáum frumgerðum í tilraunastofu eða tilbúnu umhverfi.

Nýsköpunarverkefni (Innovation actions): Þessi gerð styrkja er ætluð til þess að fjármagna nýsköpunarverkefni, þ.e.a.s. verkefni sem eru komin nær markaði,

Dæmi: Frumgerðir (prototyping), prófun, að sýna fram á virkni tækni, Virkni tækni utan rannsóknastofu og markaðslíking (market replication).

Samhæfingar- og stuðningsverkefni (Coordination and support actions): Þessi gerð styrkja er ætluð til þess að fjármagna samhæfingar og stuðningsverkefni.

Dæmi: Stöðlun, upplýsingagjöf, samstarfsnet, samhæfingar og stuðningsþjónusta, Samskiptaverkefni, samráð og samtal um stefnumótun, gagnkvæma kennslu aðila og sambærileg verkefni.

Styrkir fyrir smá og meðalstór fyrirtæki (SME Instrument): Þessi gerð styrkja er ætluð til þess að fjármagna verkefni smárra og meðalstórra fyrirtækja og geta Smá og meðalstór fyrirtæki sótt um ein og sér eða í hóp.

Verkefni eru styrkt í tveimur fösum og er hægt að sækja um í sitthvoru lagi.

Fasi 1: Fýsileikakönnum sem sannar tæknilega/hagkvæmni og greining á markaðslegum fýsileika nýsköpunar.

Fasi 2: Nýsköpunarverkefni sem sýna fram á mikla möguleika til vaxtar og samkeppnishæfni sem grundvölluð er á viðskiptaáætlun.

Hlutverk Rannís

Rannís hefur umsjón með Horizon 2020 á Íslandi. Í því felst umsjón með kynningu á áætluninni og aðstoð við umsækjendur, auk þess sem Rannís heldur utan um starf stjórnarnefndarfulltrúa og landstengla fyrir allar undiráætlanir

Rannís sér um að kynna áætlunina, auglýsa þá styrki sem í boði. Enn fremur aðstoðar Rannís umsækjendur við að svara spurningum og lausn ýmissa vafamála fyrir íslenska umsækjendur eða umsækjendur sem vilja koma til Íslands.

Fulltrúar Íslands í áætluninni

Stjórnarnefndarfulltrúi: Egill Þór Níelsson, sérfræðingur hjá Rannís.
Landstengill: Egill Þór Níelsson, sérfræðingur hjá Rannís.

Nánari upplýsingar um áætlunina og styrktegundir má finna á heimasíðu áætlunarinnar hjá framkvæmdastjórn ESB: Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens.

Nánari upplýsingar


Þetta vefsvæði byggir á Eplica