Umsýsla og skýrsluskil

Styrkir eru greiddir úr sjóðnum að fengnum reikningum og greiðslustaðfestingu frá umsýsluaðila. 

Samningur

Rannsóknamiðstöð Íslands gerir samning við styrkþega fyrir hönd Innviðasjóðs. Í samningi skal koma fram hvernig framkvæmdin verði fjármögnuð í heild. Athygli er vakin á að allir sem komu að umsókninni, ábyrgðarmenn og aðrir sem ábyrgjast fjármögnun og rekstur innviða, skulu skrifa undir samninginn. Jafnframt er vakin athygli á því að samningur felur í sér yfirlýsingu um hvernig samstarfi um rekstur innviðarins verði háttað. Umsækjendur geta gefið öðrum aðilum umboð til að undirrita samninginn fyrir þeirra hönd. Ganga skal frá samningi og greiðslum innan fjögurra mánaða frá tilkynningu um styrk ella fellur styrkur niður. Hægt er að sækja um frest til að ganga frá samningi og tækjakaupum en slíkt þurfti að gera formlega fyrir 1. nóvember 2016. Allir styrkir sem ekki er búið að semja sérstaklega um (ýmist með samningi og/eða tækjakaupum) verða afskrifaðir 1. janúar 2017.

Vakin er sérstök athygli á því að greiðslur úr Innviðasjóði miðast við innsendar kvittanir nema í því tilviki þar sem sjóðurinn styrkir launakostnað, en sá kostnaður er greiddur í eingreiðslu úr sjóðnum eftir undirritun samnings.

Greiðslur og eftirfylgni

  • Tæki sem keypt eru fyrir styrk úr Innviðasjóði eru undanþegin virðisaukaskatti af framlagi sjóðsins til kaupanna (sjá 35. grein reglugerðar 630/2008 um ýmis tollfríðindi). Upphæð sem þannig sparast telst ekki mótframlag.
  • Samræmi skal vera í reikningum sem sendir eru Innviðasjóði og innviðalista í umsókn þannig að enginn vafi leiki á um hvaða hluta styrksins er að ræða. Ef ósamræmis gætir í reikningum áskilur Innviðasjóður sér rétt á að endurskoða eða jafnvel fella niður styrkveitingu.
  • Innviðasjóður greiðir út sinn hluta fjármögnunar þegar reikningar og afrit af greiðslustaðfestingu úr heimabanka eða afrit af færslu úr bókhaldskerfi stofnunar (t.d. Oracle) hefur borist. Ekki er nauðsynlegt að senda afrit af tilboðum, tölvupóstsamskiptum eða úttektarbeiðnum nema sérstök ástæða þyki til.
  • Ef um mörg tæki er að ræða getur styrkþegi sent inn reikninga jafnóðum og þeir berast og mun styrkurinn verða greiddur út samkvæmt því.
  • Innviðasjóður hefur ekki umsýslu með styrkfé að öðru leyti en því að greiða inn á reikning styrkhafa. Standi fleiri en ein stofnun að umsókn þurfa þær því innbyrðis að ákveða hver tekur við styrknum og eru umsækjendur ábyrgir fyrir því að styrknum sé deilt milli þeirra sem koma að umsókninni.
  • Starfsmönnum Rannís eða Ríkisendurskoðunar er heimilt að skoða nánar, án tilefnis, kaupferli, samskipti við seljanda og sundurliðun reikninga eftir að innviður hefur verið keyptur. Grunur um misferli verður tilkynntur stjórn Innviðasjóðs undantekningalaust.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica