Rannsóknasjóður

Fyrir hvern?

Vísindafólk og nemendur í rannsóknatengdu námi við háskóla, rannsóknastofnanir og fyrirtæki.

Til hvers?

Veittur er styrkur til skilgreindra rannsóknaverkefna vísindafólks og rannsóknanema í grunnrannsóknum og hagnýtum rannsóknum.

Umsóknarfrestur

Skila þarf umsókn fyrir kl. 17:00, 2. júní 2014.

Hvert er markmiðið?

Rannsóknasjóður er opinn samkeppnissjóður sem veitir styrki samkvæmt almennum áherslum Vísinda- og tækniráðs og á grundvelli faglegs mats á gæðum rannsóknarverkefna.

Hlutverk Rannsóknasjóðs er að styrkja vísindarannsóknir og rannsóknartengt framhaldsnám á Íslandi. Í þeim tilgangi styrkir sjóðurinn nemendur í rannsóknartengdu framhaldsnámi og skilgreind rannsóknarverkefni einstaklinga, rannsóknarhópa, háskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja.

Með hugtakinu vísindarannsóknir er átt við allar tegundir rannsókna; grunnrannsóknir og hagnýtar rannsóknir.

Hverjir geta sótt um?

Þeir sem hafa lokið rannsóknarnámi við alþjóðlega viðurkennda háskóla og hafa reynslu af rannsóknum. Sé sótt um styrk til rannsóknar sem hluti af doktorsnámi skal verkefnastjórnun vera í höndum leiðbeinanda og doktorsneminn meðumsækjandi.

Hvað er styrkt?

Rannsóknasjóður veitir styrki samkvæmt almennum áherslum Vísinda- og tækniráðs og á grundvelli faglegs mats á gæðum rannsóknarverkefna, færni þeirra einstaklinga sem stunda rannsóknirnar og aðstöðu þeirra til að sinna verkefninu. Ákvörðun um styrkveitingu skal bundin hinu faglega mati.

  • Öndvegisstyrkir eru ætlaðir til umfangsmikilla verkefna sem eru líkleg til að skila íslenskum rannsóknum í fremstu röð á alþjóðavettvangi.
  • Verkefnastyrkir
  • Rannsóknastöðustyrkir eru ætlaðir ungum vísindamönnum sem lokið hafa doktorsnámi innan 5 ára frá því að verkefni hefst. 
 

Skilyrði úthlutunar

Sami einstaklingur getur sótt um fleiri en einn styrk sem verkefnisstjóri. Rannsóknasjóður veitir þó aldrei fleiri en einn styrk til sama verkefnis.

Öndvegisstyrkur og verkefnastyrkur nema að hámarki 85% af heildarkostnaði verkefnis. Rannsóknastöðustyrkur getur numið allt að 100% af heildarkostnaði verkefnis.