Á döfinni

Mennta­rannsókna­sjóður mennta- og barnamálaráðherra

  • 23.11.2023 - 15:00, Umsóknarfrestur

Úthlutunarreglur og skilmálar

Umsækjendur skulu kynna sér vel úthlutunarreglur og skilmála menntarannsóknasjóðs undir nytsamlegum tenglum hér á síðunni.

Rannsóknaráherslur

Áherslur sjóðsins eru eftirfarandi:

  • Nám og kennsla nemenda með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn og fjöltyngi.
  • Menntun og farsæld barna og ungmenna og þverfagleg samvinna milli skólastiga og þjónustukerfa.
  • Þróun kennsluhátta í íslensku, stærðfræði og náttúrugreinum á grunn- og framhaldsskólastigi.
  • Læsi og námsorðaforði.
  • Kennaraspá fyrir leik-, grunn- og framhaldsskólastig (nýliðun, brotthvarf og starfsumhverfi).
  • Farsælt frístundastarf fyrir börn á aldrinum 6-18 ára.

Sjá nánar um rannsóknaráherslur undir Nytsamlegir tenglar.

Hvert er markmiðið?

Menntarannsóknasjóður mennta- og barnamálaráðherra styrkir hagnýtar menntarannsóknir á sviði leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og frístundastarfs sem byggja á samstarfi rannsakenda og fagfólks í skóla- og frístundastarfi. Markmið menntarannsóknasjóðs er að styrkja stoðir hagnýtra menntarannsókna, auka tækifæri til að skapa og miðla þekkingu til framþróunar og farsældar í skólastarfi og styðja við framkvæmd menntastefnu.

Hverjir geta sótt um?

Rannsakendur á sviði menntavísinda við íslenska háskóla og rannsóknastofnanir geta sótt um verkefnisstyrki. Rannsakendur geta myndað rannsóknarhóp með samstarfsfólki við aðrar rannsóknastofnanir og/eða fagfólki á sviði menntamála, s.s. við leik-, grunn- og framhaldsskóla, sveitarfélög, félagasamtök og fyrirtæki.

Einstaklingar sem samþykktir hafa verið inn í doktorsnám við íslenskan háskóla geta sótt um doktorsnemastyrk.

Styrktarflokkar

Verkefnisstyrkir

Rannsakendur þurfa að hafa lokið að lágmarki MEd/MA/MS gráðu til að geta leitt verkefni. Það styrkir umsóknir um verkefnisstyrki ef gert er ráð fyrir þjálfun ungra vísindamanna með þátttöku framhaldsnema og/eða nýdoktora; verkefni skulu fela í sér samstarf við fagfólk á sviði menntamála, s.s. við leik-, grunn- og framhaldsskóla, sveitarfélög, félagasamtök og fyrirtæki. Verkefnisstyrkir eru veittir í allt að 24 mánuði.

Samþykktur kostnaður verkefnastyrkja: Laun; ferðakostnaður; rekstrarkostnaður; aðkeypt þjónusta; og útgáfukostnaður. Þess utan bætist við samrekstur og aðstaða. Sjá nánar um einstaka kostnaðarliði hér á eftir.

Doktorsnemastyrkir
Styrkirnir eru ætlaðir doktorsnemum sem sækja um í eigin nafni og eru persónubundnir. Umsækjendur um doktorsnemastyrki verða að hafa verið samþykktir inn í doktorsnám við íslenskan háskóla og skal vottorð þess efnis frá rannsóknastjóra, nemendaskrá háskólans eða sambærilegum skrifstofum fylgja umsókn. Hægt er að sækja um styrk fyrir launakostnaði nemans og allt að 300 þúsund krónur í ferðakostnað á ári. Doktorsnemastyrkir eru persónubundnir og veittir í 36 mánuði.

Samþykktur kostnaður doktorsnemastyrkja: Laun og ferðakostnaður. Þess utan bætist við samrekstur og aðstaða. Sjá nánar um einstaka kostnaðarliði hér á eftir.

Styrktegund Hámarkslengd (mánuðir) Hámarksupphæð (ISK)
Verkefnisstyrkur 24 25.000.000
Doktorsnemastyrkur 36 21.300.000

Samþykktur kostnaður

Eftirfarandi kostnaður er samþykktur. Samrekstur og aðstaða leggst sjálfkrafa ofan á umsótta upphæð, að undanskilinni aðkeyptri þjónustu. Ath. að doktorsnemastyrkir taka aðeins til launa og ferðakostnaðar.

Laun (verkefnis- og doktorsnemastyrkir)

Sjóðurinn styrkir laun framhaldsnema og rannsóknamanna. Ekki þurfa allir þátttakendur að vera nafngreindir þegar umsóknarfrestur rennur út en vinnuframlag allra þátttakenda sem sótt er um laun fyrir verður að vera skilgreint í umsókn. Hægt er að sækja um laun í allt að 12 mánuði fyrir meistaranema. Menntarannsóknasjóður styrkir ekki greiðslu launa til þeirra sem eru á fullum launum í öðrum störfum (þ.m.t. lífeyrisþega), greiðslu á yfirvinnu vegna rannsókna eða til kaupa á kennsluafslætti.

Ferðakostnaður (verkefnis- og doktorsnemastyrkir)

Hægt er að sækja um kostnað vegna ferða sem eru nauðsynlegar fyrir framgang verkefnisins. Í skýringum skal færa rök fyrir öllum ferðum og á hvern hátt þær tengjast verkefninu. Doktorsnemar geta sótt um allt að 300 þúsund krónur í ferðakostnað á ári.

Samrekstur og aðstaða (verkefnis- og doktorsnemastyrkir)

Að undanskilinni aðkeyptri þjónustu, leggjast 25% sjálfkrafa ofan á sóttan styrk til að fjármagna samrekstur og aðstöðu. Um er að ræða kostnað vegna skrifstofu- og rannsóknaraðstöðu svo sem leigu, hita, rafmagn, stjórnun rekstrareininga, bóka- og tímaritakaup, kaup og rekstur á tölvubúnaði o. fl. Upphæðin leggst sjálfkrafa ofan á sóttan styrk og því verður heildartalan hærri en það sem gefið er upp í töflu 1 sem hámarksstyrkur.

Rekstrarkostnaður (verkefnisstyrkir)

Hægt er að sækja um kostnað vegna nauðsynlegra aðfanga fyrir verkefnið. Gera þarf grein fyrir öllum rekstrarkostnaði sundurliðað í viðeigandi reitum í rafræna umsóknareyðublaðinu. Ekki er hægt að sækja um kostnað vegna liða sem falla undir samrekstur og aðstöðu, þar með talinn almennan skrifstofubúnað svo sem tölvur. Óútskýrður kostnaður verður ekki samþykktur.

Aðkeypt þjónusta (verkefnisstyrkir)

Undir þennan lið fellur vinna sem ekki er unnin af þátttakendum í verkefninu, en er nauðsynleg fyrir framgang þess. Gera þarf grein fyrir öllum kostnaði vegna aðkeyptrar þjónustu sundurliðað í viðeigandi reitum í rafræna umsóknareyðublaðinu. Tilboð vegna aðkeyptrar þjónustu skal liggja fyrir við undirskrift samninga. Fjármögnun samrekstrar og aðstöðu er ekki reiknuð vegna aðkeyptrar þjónustu.

Útgáfukostnaður (verkefnisstyrkir)

Hægt er að sækja um allt að 500 þúsund krónur vegna birtingarkostnaðar fyrir verkefnisstyrki. Upphæðinni má dreifa yfir samningstímann.

Hvernig er sótt um?

Umsóknum skal skila inn í rafrænt umsóknarkerfi Rannís. Umsóknir geta verið á íslensku eða ensku.

Nánari upplýsingar

Frekari upplýsingar er að finna í úthlutunarreglum og skilmálum sjóðsins.

Hlutverk Rannís

Rannís sinnir stuðningi við umsækjendur, tekur á móti umsóknum í gegnum rafrænt umsóknakerfi, og stýrir matsferli umsókna.

nánari upplýsingar
Þetta vefsvæði byggir á Eplica