Sprotasjóður

sprotasjodur(hja)rannis.is

Fyrir hverja?

Leikskólastjóra, skólastjóra eða skólameistara fyrir hönd skóla, kennarahópa eða einstakra kennara. Aðrir aðilar en skólar geta sótt um þróunarverkefni í samstarfi við skóla. Í þeim tilfellum skal staðfesting á þátttöku skóla fylgja umsókn.

Til hvers?

Styrkja verkefni sem stuðla að þróun og nýjungum í skólastarfi  í leik-, grunn- og framhaldsskólum.

Umsóknarfrestur


Umsóknarfrestur er einu sinni á ári. Næsti umsóknarfrestur verður 15. febrúar 2022.

Hvert er markmiðið?

Sprotasjóður er sameiginlegur sjóður fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla og styður við þróun og nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámskrá, samkvæmt 15. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla, 34. gr. Laga nr. 91/2008 um grunnskóla og 53. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.  

Til sjóðsins renna fjármunir sem veittir eru á fjárlögum hverju sinni.  Nánar má sjá um hlutverk sjóðsins í reglugerð hans Nr. 242/2009.

Hvað er styrkt?

Þróunarverkefni í leik-, grunn- og framhaldsskólum.

Hverjir geta sótt um?

Leikskólastjórar, skólastjórar og skólameistarar fyrir hönd skóla, kennarahópa eða einstaka kennara. Aðrir aðilar geta einnig sótt um en þurfa þá að skila inn staðfestingu á þátttöku skóla með umsókn.

Skilyrði úthlutunar

Sjá matskvarða Sprotasjóðs. Samkvæmt 6. grein reglugerðar um Sprotasjóð leik-,grunn- og framhaldsskóla skal mat á umsóknum einkum byggjast á eftirtöldum sjónarmiðum:

  • gildi og mikilvægi verkefnis með tilliti til hlutverks Sprotasjóðs,
  • verkefni feli í sér þróunarstarf innan skóla, samstarf milli skóla eða skólastiga,
  • verkefnið falli að þeim áherslum eða áherslusviðum er fram koma í auglýsingu,
  • líkum á því að umsækjanda/umsækjendum takist að ná þeim markmiðum er verkefnið miðar að,
  • starfsferli og faglegum eða fræðilegum bakgrunni umsækjanda og annarra þátttakenda m.t.t. þeirra krafna sem verkefnið gerir til þeirra.

Hlutverk Rannís

Hlutverk Rannsóknarmiðstöðvar Íslands, Rannís, er að sjá um umsýslu Sprotasjóðs fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytis.

Nánari upplýsingar

  • Skúli Leifsson, s. 515 5843
  • Óskar Eggert Óskarsson, s. 515 5839
  Tekið er á móti fyrirspurnum á
  sprotasjodur(hja)rannis.isÞetta vefsvæði byggir á Eplica