Umsýsla

Styrkir eru greiddir úr sjóðnum að fengnum reikningum og greiðslustaðfestingu frá umsýsluaðila. 

Samningur

Rannsóknamiðstöð Íslands gerir samning við styrkþega fyrir hönd Innviðasjóðs. Í samningi skal koma fram hvernig framkvæmdin verði fjármögnuð í heild. Athygli er vakin á að allir sem komu að umsókninni, ábyrgðarmenn og aðrir sem ábyrgjast fjármögnun og rekstur innviða, skulu skrifa undir samninginn. Jafnframt er vakin athygli á því að samningur felur í sér yfirlýsingu um hvernig samstarfi um rekstur innviðarins verði háttað. Umsækjendur geta gefið öðrum aðilum umboð til að undirrita samninginn fyrir þeirra hönd.

Ganga skal frá samningi og greiðslum innan fjögurra mánaða frá tilkynningu um styrk ella fellur styrkur niður. Hægt er að sækja um frest til að ganga frá samningi og tækjakaupum en slíkt þurfti að gera formlega fyrir 1. nóvember 2017. Allir styrkir sem ekki er búið að semja sérstaklega um (ýmist með samningi og/eða tækjakaupum) verða afskrifaðir 1. janúar 2018.

Vakin er sérstök athygli á því að greiðslur úr Innviðasjóði miðast við innsendar kvittanir.

Greiðslur og eftirfylgni

  • Tæki sem keypt eru fyrir styrk úr Innviðasjóði eru undanþegin virðisaukaskatti af framlagi sjóðsins til kaupanna (sjá 35. grein reglugerðar 630/2008 um ýmis tollfríðindi). Niðurfelling hluta virðisaukaskattsins getur ekki talist sem mótframlag.

  • Samræmi skal vera í reikningum sem sendir eru Innviðasjóði og innviðalista í umsókn þannig að enginn vafi leiki á um hvaða hluta styrksins er að ræða.

  • Innviðasjóður greiðir út sinn hluta fjármögnunar þegar reikningar og afrit af greiðslustaðfestingu úr heimabanka eða afrit af færslu úr bókhaldskerfi stofnunar hefur borist. Af hverjum reikningi er endurgreitt sem svarar til þess hlutfalls sem fram kemur í umsókn (í mesta lagi 75%). Ekki er nauðsynlegt að senda afrit af tilboðum, tölvupóstsamskiptum eða úttektarbeiðnum nema sérstök ástæða þyki til. Ef um launakostnað vegna söfnunar nýrra gagna við uppbyggingu og/eða uppfærslu á gagnagrunni er að ræða er hægt að fá 1/3 hluta greiddan við undirritun, 1/3 hluta þegar verkið er hálfnað og afganginn þegar launayfirlit liggur fyrir við lok verksins.

  • Ef um mörg tæki er að ræða safnar styrkþeginn saman greiðslukvittunum og styrkurinn verður borgaður út þegar allt hefur verið greitt.

  • Innviðasjóður hefur ekki umsýslu með styrkfé að öðru leyti en því að greiða inn á reikning styrkhafa. Standi fleiri en ein stofnun að umsókn þurfa þær innbyrðis að ákveða hver tekur við styrknum og eru umsækjendur ábyrgir
    fyrir því að styrknum sé deilt milli þeirra sem koma að umsókninni.

  • Starfsmönnum Rannís eða Ríkisendurskoðunar er heimilt að skoða nánar, án tilefnis, kaupferli, samskipti við seljanda og sundurliðun reikninga eftir að innviður hefur verið keyptur. Grunur um misferli verður tilkynntur stjórn Innviðasjóðs undantekningalaust.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica