Birting niðurstaðna, tilvísun og merki

Í samræmi við lög um breytingu á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir (149/2012), skulu niðurstöður rannsókna sem styrktar eru af Rannsóknasjóði birtast í opnum aðgangi. Lög um opið aðgengi eiga aðeins við um birtingar niðurstaðna í ritrýndum vísindatímaritum. Vinsamlegast kynnið ykkur reglur Rannís um varðveislusöfn. Í birtingum skal tilgreina að verkefnið hafi verið styrkt af Rannsóknasjóði með fyrirvaratexta/tilvísun og nota kennimerki sjóðsins.

Opið aðgengi

Styrkþegum standa tvær meginleiðir til að tryggja opið aðgengi, annars vegar að birta í tímaritum sem gefin eru út í opnu aðgengi, hins vegar í rafrænu varðveislusafni samhliða birtingu í hefðbundnu áskriftartímariti. Lokaútgáfa ritrýnds handrits skal send varðveislusafni um leið og greinin hefur verið samþykkt til birtingar. Ef tímaritið fer fram á biðtíma áður en greinin verður aðgengileg í opnu aðgengi verður hún birt sjálfkrafa að þeim tíma loknum.

Varðveislusafnið Opin vísindi tekur við greinum frá íslensku háskólunum. Nánari upplýsingar má finna á slóðinni opinvisindi.is.

Fyrirvaratextar/tilvísun

Í allri umfjöllun um niðurstöður verkefnisins skal tilgreina að verkefnið hafi verið stutt af Rannsóknasjóði, á ensku The Icelandic Research Fund, og tilgreina styrknúmer verkefnisins. Sjá eftirfarandi dæmi:

Þetta verkefni/rannsókn/útgáfa, nr. xxxxxx, er unnið með styrk frá Rannsóknasjóði.

This prjoect/study/work/publication, grant no. xxxxxx, was supported by the Icelandic Research Fund.

Kennimerki Rannsóknasjóðs

Öll verkefni styrkt af Rannsóknasjóði, eiga að nota kennimerki (lógó) sjóðsins ásamt viðeigandi fyrirvaratexta. Á þetta við um allt kynningarefni varðandi verkefnið (t.d. bæklinga, plaköt, myndbönd, kynningar, heimasíður o.fl.).

Merki Rannsóknasjóðs - íslensk útg.

Merki Rannsóknasjóðs - ensk útg.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica