Spurningar og svör

Verður að hafa umsjónarmann?

Já, umsjónarmaður verður að vera tilgreindur í umsókn.

Geta umsjónarmenn verið á mörgum umsóknum?

Getur sami aðili verið nemandi og umsjónarmaður?

Nei sami aðili getur ekki verið bæði nemandi og umsjónarmaður.

Er hægt að sækja um án þess að vera með tilgreinda nema?

Já, talsverður fjöldi umsókna hefur ekki tilgreindan nema.

Hvernig finna umsjónarmenn nema?

Auglýsingar á vefmiðlum eru algengasta en einnig er hægt að ræða við stúdentafélög, háskóla kennara svo eitthvað sé nefnt.

Mega nemar sækja um ef þeir útskrifast að vori?

Já þeir mega það.

Geta nemar sem hefja nám í grunn- eða meistaranámi að hausti sótt um?

Nei, gerð er krafa um að nemar séu skráðir við grunn- eða meistaranám á meðan umsóknarfrestur er.

Hvernig er sótt um og hvað er spurt um?

Hægt er að stofna umsókn til að sjá hverju þarf að svara og hvaða grunnupplýsingar þurfa að liggja fyrir, án þess að ætla að senda inn umsókn.

Hvernig viðhengi þurfa að fylgja?

Engin viðhengi eru leyfileg.

Geta fleiri en eitt fagráð metið umsókn?

Nei, umsókn er metin af einu fagráði. Umsækjendur velja það fagráð er það vill að lesi umsóknina.

Get ég deilt umsókn með öðrum aðilum?

Nei, það er ekki hægt að deila umsókn á milli aðila en sá sem stofnar umsókn getur límt inn upplýsingar fyrir aðra aðila er koma að umsókninni.

Er hægt að skrá fleiri en einn nema í umsókn?

Já hægt er að sækja um fyrir marga nema. Þegar búið er að fylla inn upplýsingar fyrir einn nema og vista, er hægt að setja inn upplýsingar fyrir næsta.

Er hægt að skrá fleiri en einn umsjónarmann í umsókn?

      Já, skrá má fleiri en einn umsjónarmann í umsókn, það er gert í lið 1.2. Tengsl.

Geta doktorsnemar verið umsjónarmenn?

Nei - Doktorsnemar geta ekki verið umsjónarmenn

Fá umsjónarmenn greitt?

Nei, einungis nemar fá greitt.

Má umsókn vera á íslensku og ensku?

Já umsókn má vera á íslensku eða ensku. Umsóknarform, matsblað og reglur eru hins vegar einungis til á íslensku.

Hverjir mega skila inn umsókn?

Allir geta sent inn umsókn. Til að nefna nokkra: Umsjónarmenn, fyrirtæki, stofnanir, nemar, sjálfstætt starfandi.

Umsjónarmenn, fyrirtæki og nemar mega skila inn umsókn.

Allt nám á háskólastigi kemur til greina við úthlutun úr sjóðnum

Geta íslenskir nemar við erlenda háskóla sótt um?

Nemar með íslenska kennitölu sem eru skráðir við erlendan háskóla mega sækja um en krafa er um að umsjónarmaður sé innan íslensks háskóla, rannsóknarstofnunar eða fyrirtækis.

Mega erlendir nemar við íslenska háskóla sækja um?

Erlendir nemar við íslenska háskóla, með íslenska kennitölu mega sækja um.

Hvað eru efnisorð?

Efnisorð eru lykilorð er tengjast viðfangsefni umsóknar.

Er styrkurinn skattskyldur?

Styrkurinn er skattskyldur en ekki þarf að skila skattkorti til sjóðsins, styrkurinn kemur fram á skattframtali styrkþega fyrir ári eftir styrkveitingu.

Má greiða inn á banka reikning nema?

Já. Styrkurinn er þá ekki án launatengdra gjalda líkt og verktakagreiðslur en er samt sem áður skattskyldur.

Neminn getur geymt persónuafslátt ef hann kýs. Ef nemi geymir hann ekki þá er engin innistæða til að greiða hann þegar framtalinu er skilað ári seinna.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica