Erasmus+ styrkir til verkefna í æskulýðsstarfi

  • SOAP

Umsóknarfrestir árið 2019 eru 12. febrúar kl 11 (framlengdur, var 5. febrúar), 30. apríl og 1. október. 

Hægt er að sækja um allar tegundir verkefna í öllum umsóknarfrestum nema Nýsköpun í æskulýðsstarfi sem aðeins er hægt að sækja um 30. apríl. 

Hverjir geta sótt um?

Ungt fólk á aldrinum 13-30 ára og þeir sem starfa í æskulýðsgeiranum á Íslandi geta sótt um fjölbreytta verkefnastyrki í Erasmus+. Félagasamtök, stofnanir, sveitarfélög og í sumum tilfellum óformlegir hópar ungs fólks geta sótt um. Þar að auki geta einstaklingar sem starfa í æskulýðsgeiranum sótt námskeið í Evrópu. 

Hvernig er sótt um?

Sótt er um á vefeyðublöðum sem aðgengileg eru á síðum viðkomandi undirflokks og finna má í  umsóknarkerfi Erasmus+. Landskrifstofa Erasmus+ á Íslandi hefur tekið saman sérstakar leiðbeiningar fyrir umsækjendur um hvað beri að hafa í huga þegar sótt um styrk í Erasmus+.

Erasmus+ styrkir fyrir æskulýðsstarf skiptast í þrjá flokka með ólíkar áherslur

Óformlegt nám og þjálfun í æskulýðsstarfi

Verkefni í þessum flokki snúast öll um ferðir milli landa í Evrópu. Þau snúast um að fólk frá ólíkum löndum umgangist hvert annað og læri af hvert öðru. Hægt er að sækja um meira en eina verkefnisgerð í hverri umsókn, t.d. er hægt að sækja um námsferð starfsmanna og ungmennaskipti innan ramma sama verkefnis og í einni umsókn.

Sjálfboðaverkefni
Samtök og stofnanir geta tekið á móti sjálfboðaliðum frá Evrópu eða aðstoðað íslensk ungmenni til að fara í sjálfboðastarf.

Ungmennaskipti
Hópar ungs fólks, 13-30 ára, frá tveimur eða fleiri Evrópulöndum hittast og gera eitthvað saman í minnst 5 daga. Ungmennaskiptin geta aldrei varað lengur en 21 dag.

Þjálfun starfsmanna
Styrkir vegna heimsókna, ráðstefna, námskeiðshalds o.fl. fyrir þá sem sinna málefnum ungs fólks.

Samstarfsverkefni

Samstarfsverkefni snúast um að stofnanir, samtök eða óformlegir hópar ungs fólks vinni saman þvert á landamæri til þess að ná settum markmiðum. Samstarfsverkefni eru tækifæri fyrir æskulýðsgeirann til að skipuleggja stærri og áhrifameiri verkefni.

Frumkvæði ungs fólks
Styrkir fyrir hópa ungs fólks, 15-30 ára, í tveimur eða fleiri löndum til að framkvæma hugmyndina sína.

Yfirfærsla þekkingar
Fjölþjóðleg verkefni sem snúast um þekkingartilfærslu milli aðila sem starfa í æskulýðsgeiranum.

Nýsköpun í æskulýðsstarfi
Stór fjölþjóðleg verkefni sem snúast um nýsköpun í æskulýðsstarfi. Styrkur fyrir launum starfsmanna við þróunarvinnu.

Stefnumótun í æskulýðsstarfi

Fundir ungs fólks og ráðamanna 
Tækifæri fyrir ungt fólk til að eiga samtal við ráðamenn um málefni samfélagsins og sérstaklega málefni sem brenna á ungu fólki. Þessi verkefni geta bæði verið innlend og fjölþjóðleg.

Forgangshópur í Erasmus+

Erasmus+ fyrir alla

Erasmus+ áætlunin leggur mikla áherslu á virkt samfélag. Ungt fólk sem býr við skert tækifæri er forgangshópur í Erasmus+. 

Það er mikilvægt að ungt fólk sem einhverra hluta vegna fá lítil sem engin tækifæri til að taka þátt í alþjóðlegum verkefnum fái tækifæri til þess. Til dæmis fylgir oft aukakostnaður vegna þátttöku ungmenna með fötlun. Erasmus+ getur auðveldað samtökum að veita öllum ungmennum tækifæri til að taka þátt. Hægt er að sækja um auka fjármagn fyrir þá sem þurfa á að halda eins og t.d. til að taka með í ferðir fylgimanneskjur með fötluðum einstaklingum, iðju/þroskaþjálfa, sálfræðinga, túlka o.s.frv. 

Sjá nánar 

Landskrifstofa Erasmus+

Rannís er landskrifstofa Erasmus+ á Íslandi.

Helstu verkefni Landskrifstofu

  • Reglulegt samstarf við menntamálaráðuneyti og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um framkvæmd áætlunarinnar á Íslandi
  • Kynning á áætluninni, markmiðum hennar, forgangsatriðum, umsóknarfrestum og miðlun upplýsinga til væntanlegra umsækjenda
  • Vinna með matsmönnum og matsnefndum við mat á styrkumsóknum og frágangi á rökstuðningi fyrir styrkveitingum
  • Formleg ákvörðun um úthlutun
  • Gerð samninga um verkefni sem hljóta styrki, greiðsla styrkja og eftirlit með framkvæmd verkefna
  • Uppgjör á reglulegum samningum við framkvæmdastjórn ESB vegna þeirra styrkja sem íslenska landskrifstofan úthlutar
  • Endurskoðun og úttekt á verkefnum í samráði við framkvæmdastjórn ESB
  • Aðstoð við mat stjórnvalda og framkvæmdastjórnar ESB á menntamálumÞetta vefsvæði byggir á Eplica