Íslenskukennsla fyrir útlendinga


Fyrir hverja?

Um er að ræða styrki til íslenskukennslu fyrir útlendinga sem búsettir eru hér á landi, og skráðir eru með lögheimili í Þjóðskrá. Hælisleitendur eru undanþegnir kröfu um skráningu í Þjóðskrá meðan málefni þeirra eru til skoðunar hjá stjórnvöldum.

Til hvers?

Veittir eru styrkir til fræðsluaðila og fyrirtækja og stofnana er bjóða nám í íslensku sem ekki er hluti af almennu námi á grunn- eða framhaldsskólastigi.

Umsóknarfrestur

Umsóknafrestur var til 4. desember 2019.

EN


Hvert er markmiðið?

Markmiðið með styrkjunum er að gefa öllum sem búsettir eru hér á landi og skráðir eru með lögheimili í Þjóðskrá, tækifæri á að öðlast  nauðsynlega færni í íslensku til að þeir geti orðið virkir samfélagsþegnar á Íslandi. 

Hverjir geta sótt um?

Rétt til að sækja um styrk eiga viðurkenndir fræðsluaðilar sem bjóða námskeið í íslensku fyrir útlendinga sem búsettir eru hér á landi og  fyrirtæki og stofnanir sem bjóða starfsmönnum sínum upp á skipulagða kennslu í íslensku. Fyrirtæki eða stofnanir sem eru á fyrirtækjaskrá og ekki eru viðurkenndir fræðsluaðilar, þurfa að hafa samning við hæfan viðurkenndan fræðsluaðila er annast kennsluna.

Hvað er styrkt?

Styrkurinn gildir aðeins fyrir nám í íslensku sem ekki er hluti af almennu námi á grunn- eða framhaldsskólastigi.

Skilyrði úthlutunar

Umsækjandi skal senda inn umsókn í rafrænu umsóknakerfi Rannís og  veita Rannís upplýsingar um fjölda námskeiða, kennslustundafjölda fjölda námskeiðsstunda, nemendafjölda, kennslutíma, um námskeiðskostnað og fjármögnun.   Fyrir lokauppgjör skal umsækjandi  einnig skila upplýsingum um framkvæmd námskeiðs til Rannís samkvæmt þeim reglum sem gerðar eru um gagnaskil.

Hlutverk Rannís

Mennta- og menningarmálaráðuneyti úthlutar styrkjunum. Rannís annast umsýslu og afgreiðslu styrkumsókna fyrir hönd ráðuneytisins.

Nánari upplýsingar
Þetta vefsvæði byggir á Eplica