Sumarnámskeið

Leiðbeiningar vegna sumarnámskeiða

Umsækjendur sumarnámskeiða skulu vera bókhaldsskyldar fræðslustofnanir; svo sem háskólar, framhaldsskólar, fræðslumiðstöðvar og símenntunarstofnanir. Faggreinafélög geta, í samstarfi við fræðslustofnanir, sótt um styrk til að halda greinabundin sumarnámskeið.

Skilyrði er að skilað sé inn umsókn í gegnum rafræna umsóknakerfi Rannís

Félög tungumálakennara geta sótt um styrki vegna námskeiða erlendis annað hvert ár, en önnur félög á þriggja ára fresti. Góður rökstuðningur skal liggja fyrir ástæðu þess að halda námskeiðið erlendis.

Framhaldsskólar geta sótt um styrk til að halda endurmenntunarnámskeið fyrir kennara sína. Góður rökstuðningur skal liggja fyrir ástæðu þess að námskeiðið sé haldið.

Samstarfsnefnd um endurmenntun framhaldsskólakennara (SEF) mun fara yfir umsóknir og taka ákvörðun um hvort námskeið verði styrkt eða ekki.

Styrkur verður greiddur út til fræðslustofnunar að námskeiði loknu, þegar lokaskýrsla og endanlegt uppgjör, ásamt nauðsynlegum fylgigögnum, hefur borist Rannís.

Viðmið um kostnað vegna sumarnámskeiða innanlands

Meðfylgjandi er yfirlit yfir þær upphæðir sem nefndin miðar við við úthlutun styrkja.

Hafa skal til viðmiðunar neðangreindar upphæðir við úthlutun styrkja vegna sumarnámskeiða fagfélaga.

Við kostnaðaráætlun er rétt að gera ráð fyrir eftirfarandi þáttum:

Laun fyrir 1 fyrirlestur  (60 mín.) er kl. 16.500,- 
Laun fyrir verklega lýsingu/umræðutíma/aðstoðarmenn er kr. 6.000,
Laun fyrir faglega umsjón með námskeiði (til umsjónarmanns fagfélags) er kr. 36.000,- til kr. 60.000 (sjá töflu).

Húsaleiga, leiga á tækjabúnaði og námsgögn: tilfallandi
Kaffiveitingar eru u.þ.b. kr. 500,- x fjöldi þátttakenda x kaffitímar.

Dæmi um sundurliðun kostnaðar fyrir námskeið:

mv. 20 þátttakendur Einn dagur Tveir dagar Þrír dagar Fjórir dagar Fimm dagar
Laun fyrirlesara 16.500 kr.x8 klst., einn dagur 132.000 264.000 396.000 528.000 660.000
Umsjónarlaun fagfélags 36.000 48.000 60.000 60.000 60.000
Námsgögn (dæmi) 6.000 12.000 18.000 24.000 30.000
Kaffi fyrir og eftir hádegi 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Umsjónarkostnaður námskeiðshaldara Ræðst af umfangi vinnu

Ef erlendur fyrirlesari er á námskeiðinu þá greiðir nefndin fargjald og gistingu fyrir hann.

Ef námskeið er haldið úti á landi má sækja um styrk vegna rútukostnaðar (gisting úti á landi er á kostnað þátttakenda).

Upplýsingar vegna endurgreiðslu þátttakenda utan að landi á ferða- og/eða gistikostnaði vegna þátttöku á sumarnámskeiðum

Þeir þátttakendur sem sækja námskeið og búa í meira en 50 km. fjarlægð frá Reykjavík geta sótt um endurgreiðslu á ferða- og/eða gistikostnaði.

Til að þátttakendur fái endurgreiðslu vegna útlagðs kostnaðar þarf að skila inn reikningi/kvittun fyrir þeim kostnaði, ásamt upplýsingum um bankareikning sem hægt er að leggja styrkinn inná, til námskeiðshaldara. Vegna aksturs er nóg að senda sömu upplýsingar í tölvupósti á umsjónaraðila námskeiðs. Námskeiðshaldari heldur utan um þennan kostnað og greiðir einstaka kennurum, en kostnaður er endurgreiddur af SEF við uppgjör námskeiðs.

Ekki er greitt fyrir ferðir innan Reykjavíkur (s.s. bílaleigubílar, leigubílar eða annað).
Ekki er greitt sérstaklega fyrir fæði.

  Flug að hámarki  Akstur að hámarki Gisting að hámarki, pr. nótt 
Grundarfjörður   13.500 12.700
Ísafjörður 39.000 27.000 12.700
Sauðárkrókur   21.000 12.700
Akureyri 37.500 24.000 12.700
Laugar 37.500 25.500 12.700
Húsavík 37.500 25.500 12.700
Egilsstaðir 43.500 40.500 12.700
Neskaupstaður 49.500 46.500 12.700
Höfn 40.500 28.500 12.700
Vestmannaeyjar  31.500 18.000 (Herj.+akstur) 12.700
Laugarvatn   6.000 12.700
Akranes   6.000  
Keflavík   4.500  
Selfoss   5.300  

Reglur vegna umsókna sumarnámskeiða erlendis

Ef faggreinafélög halda námskeið erlendis, verður það að vera á námskeið skipulagt af viðurkenndri menntastofnun erlendis eða sýnt fram á með vönduðum hætti hver gagnsemin er fyrir viðkomandi faggreinafélag.

Einungis eru styrkt námskeiðsgjöld, ferðir fyrir kennara utan af landi til Reykjavíkur og þóknun til skipuleggjanda fagfélags, gjald að hámarki 200.000 krónur (inni í þeirri upphæð er ferðastyrkur fyrir skipuleggjanda námskeiðsins sem starfar innan félagsins). Ferðir, uppihald, gisting,  leigubílar o.þ.h. eru ekki styrkt af SEF. Stjórn SEF áskilur sér að auki alltaf þann rétt að setja þak á styrkupphæðir. 

Tungumálakennarar geta farið út annað hvert ár og önnur félög þriðja hvert ár.

Góð rök skulu liggja fyrir gagnsemi þess að sækja námskeiðið erlendis.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica