Upplýsingar til styrkþega

Greiðslur, umsýsla og skýrsluskil

Dreifing árlegra greiðslna styrktra verkefna

  • Fyrsta greiðsla (40%) greiðist við undirritun samnings. 
  • Önnur greiðsla (40%) greiðist 1. júní. 
  • Lokagreiðsla (20%) er greidd út þegar ársskýrsla/lokaskýrsla hefur verið samþykkt .

Þegar ársskýrsla hefur verið samþykkt er samningur næsta árs sendur verkefnisstjórum. Starfsfólk Rannís fer yfir ársskýrslur og lokaskýrslur og kemur tilmælum um áframhaldandi styrk til stjórnar Rannsóknasjóðs. Stjórn sjóðsins og starfsfólki Rannís er heimilt að fara fram á viðbótargögn frá styrkþegum ef nauðsyn þykir. Stjórn Rannsóknasjóðs og starfsfólk Rannís getur falið viðeigandi fagráði yfirferð framvinduskýrslu.

Umsýsla og skýrsluskil

Verkefnisstjóri er ábyrgur fyrir skilum á ársskýrslu fyrir 10. janúar eftir að styrkári lýkur. Lokaskýrslu skal skila fyrir 10. febrúar ári eftir að lokastyrkári lýkur. Skýrslurnar eru yfirfarnar af starfsfólki Rannís sem gerir tillögur við stjórn Rannsóknasjóðs um hvernig áframhaldandi stuðningi við verkefnið skuli háttað. Starfsfólk sjóðsins getur farið fram á frekari upplýsingar og skýringar frá styrkþegum og ráðfært sig við viðkomandi fagráð ef þörf krefur. Lokagreiðslan, 20%, er greidd við samþykkt skýrslunnar. Sé skýrsla ekki samþykkt getur stjórn sjóðsins rift samningi við styrkþega og farið fram á endurgreiðslu styrkfjár. Sniðmát fyrir ársskýrslur og lokaskýrslur má finna hér á síðunni. 

Ársskýrslur

Í ársskýrslu skal gera grein fyrir áföllnum kostnaði og fjármögnun viðkomandi styrkárs og áætluðum kostnaði og fjármögnun komandi styrkárs. Allar meiriháttar breytingar á verkefninu (þ.m.t. foreldraorlof eða veikindaleyfi þátttakenda) skulu útskýrðar og breytingar á rannsóknaáætlun rökstuddar. Samþykktar stjórnar er krafist fyrir flutningi á meira en 20% heildarupphæðar styrks milli mismunandi kostnaðarliða.

Fyrir 10. janúar hvers árs skal skila ársskýrslu um framvindu verksins á árinu á undan. Í henni ber að gera grein fyrir öllum mikilvægum breytingum á verkefni eða staðfesta að áætlun hafi verið fylgt. Einnig skal skila kostnaðaráætlun næsta styrkárs. 

Lokaskýrslur

Við verkefnislok skal skila lokaskýrslu þar sem greint er frá framvindu verkefnisins, lokaniðurstöðum og ályktunum. Nákvæmt kostnaðaryfirlit (sundurliðuð tafla eða hreyfingalisti) skal fylgja skýrslu og gerð grein fyrir frávikum frá upphaflegri áætlun.

Lokaskýrslu skal skila fyrir 10. febrúar ári eftir að lokastyrkári lýkur, ekki þarf að skila ársskýrslu fyrir lokastyrkárið. Í lokaskýrslu er gerð grein fyrir vinnu við verkefnið, afrakstri þess og niðurstöðum. Lokagreiðsla fer fram að loknu mati nema fram komi alvarlegar athugasemdir við skýrsluna. 

Þetta vefsvæði byggir á Eplica