Tónlistarsjóður - átaksverkefni 2020

Átaksverkefni í menningu og listum á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis vorið 2020

Fyrir hverja?

Allir sjálfstætt starfandi tónlistarmenn og skipuleggjendur tónlistarverkefna geta sótt um til afmarkaðra og vel skilgreindra verkefna.

Umsóknir atvinnufólks í tónlist hafa forgang.

Þeir sem sækja um fyrir hefðbundna úthlutun Tónlistarsjóðs (umsóknarfrestur 4. maí 2020) geta einnig sótt um viðspyrnuúthlutun.

Til hvers?

Samkvæmt þingsályktun um sérstakt tímabundið fjárfestingarátak til að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. Fé skal varið til átaksverkefna með styrkveitingum til menningar- og listaverkefna fyrir almenning. Framlag til tónlistarsjóðs er 86 milljónir króna.

Úthlutun

Erfitt er að tímasetja úthlutun en stefnt er að fyrri hluta júní nk.

Umsóknarfrestur

8. maí 2020.

Skilyrði fyrir styrkveitingu

Reglur um úthlutun þessara styrkja verða rýmri en alla jafna með úthlutanir úr Tónlistarsjóði. Allir sjálfstætt starfandi tónlistarmenn og skipuleggjendur tónlistarverkefna geta sótt um til afmarkaðra og vel skilgreindra verkefna. Einnig er unnt að sækja um styrki til tónsmíðaverkefna og til hljóðritana á tónlist. Við úthlutun verður lögð áhersla á fjölbreytni verkefna innan tónlistargeirans.

 • Verkefnið hefjist eigi síðar en 1. september 2020 og verði lokið fyrir 1. apríl 2021.
 • Átaksverkefni styðji við fjölbreytta starfsemi á sviði lista og menningar með áherslu á sköpun og virka þátttöku listamanna í menningarlífi landsmanna.
 • Verkefnið uppfylli grunnmarkmið fjárfestingarátaksins um að styðja við eftirspurn og atvinnu til skamms tíma með arðbærum verkefnum.
 • Sýnt sé fram á gildi verkefnis og mikilvægi þess fyrir landsmenn.
 • Styrkveiting sé til undirbúnings, þróunar og framkvæmd verkefnis.
 • Ítarlegar upplýsingar um verkefnið auk tímaáætlunar.

Styrkupphæðir

Veittir verða styrkir í þremur flokkum, að upphæð 400.000, 600.000, og 1.000.000 (fyrir tónlistarhópa og stærri verkefni).

Leiðbeiningar vegna umsókna

Sjá nánari leiðbeiningar vegna umsókna hér .

Árangur

Athygli er jafnframt vakin á að fjármála- og efnahagsráðuneyti mun taka saman skýrslu um hvernig tekist hafi til með fjárfestingarátakið og hvort settum markmiðum um að stuðla að því að flýta mannaflsfrekum og arðbærum verkefnum hafi verið náð. Ábyrgðaraðilar einstakra verkefna gera grein fyrir eftirfarandi forsendum sem voru lagðar til grundvallar átakinu:

 • Hversu mörg störf voru sköpuð
 • Hvernig var dreifing á störfum um landið
 • Hvernig skiptust störf milli kynja
 • Var styrkjum úthlutað með opnum og gagnsæjum hætti
 • Var tekið mið af markmiðum um fjölbreytileika verkefna
 • Að hve miklu leyti munu fjárveitingar vegna átaksins skapa svigrúm fyrir önnur verkefni á gildistíma fjármálaáætlunar.
 • Gögn frá fagráðuneytum vegna einstakra verkefna í fjárfestingarátakinu skulu liggja fyrir í lok apríl 2021.

Hlutverk Rannís

Hlutverk Rannsóknarmiðstöðvar Íslands, Rannís, er að sjá um umsýslu Tónlistarsjóðs fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytis.

Nánari upplýsingar
Þetta vefsvæði byggir á Eplica