2009-2010

44 verkefni hlutu styrk úr Sprotasjóði skólaárið 2009-2010.

Í október 2009, auglýsti Mennta- og menningarmálaráðuneytið eftir umsóknum um styrki til verkefna á tveimur forgangssviðum.

  • Sveigjanleiki og fjölbreytni í námi og kennsluháttum
  • Læsi og lestrarkennsla í víðum skilningi

Fimm manna stjórn mat umsóknir og gerði tillögur til mennta- og menningarmálaráðherra um styrkveitingar. Í nefndinni eru fulltrúar frá Kennarasambandi Íslands, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samstarfsnefnd háskólastigsins og mennta- og menningarmálaráðuneyti.

Ákveðið var að úthluta tæplega 44. millj. kr. til 44 verkefna. Samtals voru umsóknir 133 talsins.

Styrkþegi

Nafn verkefnis

Úthlutun í kr.

Framhaldsskólastig

Fjölbrautaskólinn Garðabæ

Hönnunar og markaðsbraut við Fjölbrautaskólann í Garðabæ

1.700.000

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra

Gagnvirkar töflur í kennslu

600.000

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

Mentorar/aðstoða nemendur af sama uppruna

800.000

Flensborgarskólinn, Hafnarfirði

Nýir kennsluáfangar í Flensborg

500.000

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ

Einstaklingsmiðað nám í umhverfisfr. og dönsku

1.500.000

Menntaskólinn í Kópavogi

Þverfaglegt viðfangsefni

2.500.000

Menntaskólinn við Hamrahlíð

Lýðræði, stjórnmál og sjálfbærni í framhaldsskóla

1.000.000

Menntaskólinn við Sund

Breytingastofa og starfsendarannsókn

2.300.000

Verzlunarskóli Íslands

Þróað læsi (upplýsinga- og menningarlæsi)

1.000.000

Grunnskólastig

Háskólinn á Akureyri

Fágæti og furðuverk

450.000

Austurbæjarskóli

Efling læsis í Austurbæjarskóla

500.000

Álftanesskóli

Lestur og ritun. Markviss efling læsis, lesskilnings og færni nemenda í ritun

550.000

Breiðagerðisskóli

Byrjendalæsi

400.000

Breiðagerðisskóli

Læsi til framtíðar-

Orð af orði

600.000

Grunnskólinn Ljósaborg

Til móts við náttúruna

700.000

Grundaskóli

Þróunarverkefni í byrjendalæsi

1.000.000

Grunnskóli Seltjarnarness

Sex ný lönd á Fjölmenningarvef barna

600.000

Grunnskóli Snæfellsbæjar

Átthagafræði í skólum Snæfellsbæjar

700.000

Grunnskóli Vestmannaeyja

Grunnskóli Vestmannaeyja- náttúruskóli

1.200.000

Háteigsskóli

Að auka orðaforða nemenda með aðferðum leiklistar

700.000

Hjallaskóli

Lestrarkennsla og læsi

700.000

Hraunvallaskóli

Byrjendalæsi

900.000

Hvaleyrarskóli

Björgin

800.000

Korpuskóli

L-9 þróunarverkefni. Lestur í Grafarvogi

880.000

Langholtsskóli

Útikennsla og námsmat

800.000

Laugalækjarskóli

Verkferlar í læsi og ritun í Laugalækjarskóla

600.000

Lindaskóli

Lestrarkennsla og læsi/Lestrarátak í 2-7. bekk

600.000

Melaskóli

Lestrarkennsla og læsi í víðum skilningi með fjölbreyttum kennsluháttum

900.000

Myndlistaskólinn í Reykjavík

Dindilyndi - verði gjafa gagnstreymi

800.000

Seljaskóli

Í upphafi skyldi endinn skoða - samræmt námsmat og snemmtæk íhlutun í lestri í 1.- 4. bekk

700.000

Seyðisfjarðarskóli/Skaftafell, miðstöð myndlistar

Fræðsluverkefni Skaftafells 2009-2010 "hugmyndavinna"

500.000

Sjálandsskóli

Þemakennsla á unglingastigi

400.000

Víðistaðaskóli

Breytt og bætt námsmat

600.000

Ölduselsskóli

Upplýsinga- og þjónustuvefur um náms- og starfsráðgjöf á grunnskólastigi

600.000

Leikskólastig

Leikskólinn Krílakot

Tónar eiga töframál

1.000.000

Leikskólinn Kiðagil

Leikskólalæsi

1.000.000

Leikskólinn Tjarnarland

Á vegamótum

500.000

Leikskólinn Vesturborg

Ég og Vesturbærinn minn í námi og leik

700.000

Skólaskrifstofa Garðabæjar

Lesmál- Sögu og samverustundir í leikskólum Garðabæjar

800.000

Þvert á skólastig

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar

PALS - læsi í leik- og grunnskólum í Mosfellsbæ

3.000.000

Brekkubæjarskóli

6+1 Trait- kennsla við ritun

400.000

Egilsstaðaskóli

Umhverfislæsi og staðarstolt - nýsköpunarmennt sem tæki til skilnings og athafna

2.250.000

Laugalækjarskóli

Tungumálatorg

2.500.000

Menntaskóli Borgarfjarðar

Borgarfjarðarbrúin

2.200.000

43.430.000
Þetta vefsvæði byggir á Eplica