Jules Verne

Vísinda- og tæknisamstarf milli Íslands og Frakklands

Fyrir hverja?

Vísinda- og fræðimenn á öllum sviðum grunnvísinda og hagnýtra rannsókna.

Til hvers?

Til samstarfsverkefna á sviði vísinda og tækni milli Íslands og Frakklands.

Umsóknarfrestur

Á tveggja ára fresti.

Næsti umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 2. október 2023.

EN

Hvert er markmiðið?

Markmiðið með samstarfinu við Frakkland er að virkja vísinda- og tæknisamstarf milli stofnana, skóla og rannsóknahópa í báðum löndunum og að auðvelda samstarf við önnur samstarfsverkefni í Evrópu.

Sérstök áhersla verður lögð á að styrkja verkefni sem eru líkleg til að leiða til umsóknar um verkefnastyrk í Horizon Europe áætlunina.

Hverjir geta sótt um?

Vísindamenn á öllum sviðum grunnvísinda og hagnýtra rannsókna geta sótt um, en sérstakar áherslur á ákveðin fræðasvið eru kynntar hverju sinni. Rannsóknastofnanir og rannsóknahópar á háskólastigi geta sótt um. Virk þátttaka ungra vísindamanna, þ.e. doktorsnema eða þeirra sem nýlega hafa lokið doktorsnámi er eitt af þeim skilyrðum sem verkefnin þurfa að uppfylla til að hljóta styrk. 

Hvað er styrkt?

Veittir eru styrkir að upphæð 650.000 kr. sem ætlaðir eru til að greiða ferða- og dvalarkostnað vísindamanna vegna gagnkvæmra heimsókna. Önnur fjármögnun til verkefnisins verður að koma frá stofnununum sjálfum sem taka þátt í samstarfinu eða eftir öðrum leiðum. Fjármögnunin er samþykkt til tveggja ára í senn. Við verkefnislok þurfa styrkþegar að skila ítarlegri skýrslu um vísindalega og fjárhagslega niðurstöðu verkefnisins sem og möguleikum á áframhaldandi samstarfi. Lokaskýrslu skal skila inn eigi síðar en þremur mánuðum eftir að verkefni lýkur. Styrkir veittir íslenskum aðilum eiga að nægja til að greiða ferða- og dvalarkostnað ásamt ferðatryggingu vegna dvalar þeirra í Frakklandi.

Skilyrði úthlutunar

Stofnunum sem eiga í samstarfi er gert að leggja inn hver fyrir sig umsókn til þeirra aðila sem hafa yfirumsjón með Jules Verne samstarfinu í hvoru landi fyrir sig. Í umsókninni skal vera lýsing á verkefni samstarfsaðilanna sem síðan verður metið í sitt hvoru lagi í Frakklandi og á Íslandi. Framkvæmdaaðilar beggja landa koma síðan saman og ákveða í sameiningu þá styrkveitingu sem samstarfsverkefnið skal hljóta, í samræmi við sameiginlega hagsmuni. 

Athugið að aðeins koma til greina umsóknir sem lagðar eru fram af báðum aðilum hvorum í sínu landi. Af gefnu tilefni er mælt með því að íslenskir umsækjendur fylgist með því hvort franski samstarfsaðilinn hafi einnig lagt inn umsókn í Frakklandi.

Athugið:

Egide borgar ferðatryggingu erlendis fyrir vísindamenn að því tilskyldu að þeir gefi upp nákvæmar dagsetningar með viku fyrirvara, en einnig geta þátttakendur séð um það sjálfir.

Nánari upplýsingar
Þetta vefsvæði byggir á Eplica