Mennta­rannsókna­sjóður mennta- og menningar­mála­ráðuneytisins

Fyrir hverja?

Umsækjendur: Vísindafólk og doktorsnemar í rannsóknatengdu námi á sviði menntavísinda við íslenska háskóla og rannsóknastofnanir. Samstarfsaðilar (meðumsækjendur): fagfólk á sviði menntamála, s.s. við leik-, grunn- og framhaldsskóla, sveitarfélög, félagasamtök og fyrirtæki. Sjá nánar hverjir geta sótt um neðar á síðunni.

Til hvers?

Sjóðurinn styrkir hagnýtar menntarannsóknir á sviðum leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, náms á framhaldsskólastigi og frístundastarfs, sem styðja við áherslur menntastefnu Íslands til ársins 2030.

Umsóknarfrestur

Ekki liggur fyrir hvort eða hvenær auglýst verður eftir umsóknum. Síðasti umsóknarfrestur var 1. október 2021.

The fund's English page .

Rannsóknaráherslur 2021

Áherslur sjóðsins eru eftirfarandi:

  • Nám og kennsla nemenda með fjölbreyttan menningar- og tungumálabakgrunn
  • Skólaforðun og brotthvarf úr námi
  • Nám og kennsla í náttúrugreinum, raungreinum eða tæknigreinum

Hvert er markmiðið?

Menntarannsóknasjóður styrkir hagnýtar menntarannsóknir á sviði leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, náms á framhaldsskólastigi og frístundastarfs. Markmið sjóðsins er að styrkja stoðir hagnýtra menntarannsókna, auka tækifæri til að skapa og miðla þekkingu til framþróunar og umbóta í skólastarfi og styðja við framkvæmd menntastefnu til 2030 .

Með hagnýtum menntarannsóknum er átt við rannsóknir sem:

  • skapa og miðla hagnýtri þekkingu á viðfangsefnum leik-, grunn- og framhaldsskóla, náms á framhaldsskólastigi og frístundastarfs sem leiðir til umbóta í námi og kennslu,
  • stuðla að og efla enn frekar samstarf skóla- og frístundastarfs og rannsakenda sem byggir á gagnkvæmri reynslu og leiðir til þekkingarsköpunar,
  • leiða til aukinnar þekkingar og nýrra rannsóknaraðferða meðal vísindamanna.

Á þessu ári veitir mennta- og menningarmálaráðherra styrki úr Menntarannsóknasjóði á grundvelli 42. gr. laga nr. 123/2015 um opinberfjármál en stefnt er að því að lögfesta Menntarannsóknasjóð á haustþingi 2021 og móta um hann framtíðarumgjörð í samræmi við opinbera rannsóknasjóði. Heildarfjármagn sjóðsins árið 2021 er 70 milljónir kr. Sjá einnig úthlutunarreglur og skilmála sjóðsins .

Hverjir geta sótt um?

Rannsakendur á sviði menntavísinda við íslenska háskóla og rannsóknastofnanir geta sótt um verkefnisstyrki. Rannsakendur geta myndað rannsóknarhóp með samstarfsfólki við aðrar rannsóknastofnanir og/eða fagfólki á sviði menntamála, s.s. við leik-, grunn- og framhaldsskóla, sveitarfélög, félagasamtök og fyrirtæki.

Einstaklingar sem samþykktir hafa verið inn í doktorsnám við íslenskan háskóla geta sótt um doktorsnemastyrk.

Styrktarflokkar

Verkefnisstyrkir

Rannsakendur þurfa að hafa lokið að lágmarki MEd/MA/MS gráðu til að geta leitt verkefni. Það styrkir umsóknir um verkefnisstyrki ef gert er ráð fyrir þjálfun ungra vísindamanna með þátttöku framhaldsnema og/eða nýdoktora; jafnframt styrkir það umsóknir að gert sé ráð fyrir samstarfi við fagfólki á sviði menntamála, s.s. við leik-, grunn- og framhaldsskóla, sveitarfélög, félagasamtök og fyrirtæki. Verkefnisstyrkir eru veittir í allt að 24 mánuði. Styrkupphæð verkefnisstyrkja getur að hámarki verið 20 milljónir króna fyrir 24 mánaða verkefni og allt að 10 milljónir fyrir 12 mánaða verkefni. Styrkur Menntarannsóknasjóðs nemur að hámarki 85% af heildarkostnaði verkefnisins.

Samþykktur kostnaður verkefnastyrkja: Laun; ferðakostnaður; rekstrarkostnaður; aðkeypt þjónusta; og útgáfukostnaður. Þess utan bætist við samrekstur og aðstaða. Sjá nánar um einstaka kostnaðarliði hér á eftir.

Doktorsnemastyrkir
Styrkirnir eru ætlaðir doktorsnemum sem sækja um í eigin nafni og eru persónubundnir. Umsækjendur um doktorsnemastyrki verða að hafa verið samþykktir inn í doktorsnám við íslenskan háskóla og skal vottorð þess efnis frá rannsóknastjóra, nemendaskrá háskólans eða sambærilegum skrifstofum fylgja umsókn. Hægt er að sækja um styrk fyrir launakostnaði nemans og allt að 300 þúsund krónur í ferðakostnað á ári. Doktorsnemastyrkir eru persónubundnir og veittir í 36 mánuði. Styrkupphæð getur að hámarki verið 19,2 milljónir fyrir 36 mánaða verkefni. Doktorsgráðan skal vera veitt frá íslenskum háskóla en möguleiki er á sameiginlegri gráðu með erlendum háskóla. Doktorsnemastyrkur úr Menntarannsóknasjóði nemur allt að 100% af heildarkostnaði verkefnis.

Samþykktur kostnaður doktorsnemastyrkja: Laun og ferðakostnaður. Þess utan bætist við samrekstur og aðstaða. Sjá nánar um einstaka kostnaðarliði hér á eftir.

Styrktegund Hámarkslengd (mánuðir) Hámarksupphæð (ISK)
Verkefnisstyrkur 24 20.000.000
Doktorsnemastyrkur 36 19.200.000

Samþykktur kostnaður

Eftirfarandi kostnaður er samþykktur. Samrekstur og aðstaða leggst sjálfkrafa ofan á umsótta upphæð, að undanskilinni aðkeyptri þjónustu. Ath. að doktorsnemastyrkir taka aðeins til launa og ferðakostnaðar. Krafist er að lágmarki 15% mótframlags í verkefnastyrkjum sem geta að hámarki verið 85% af heildarkostnaði verkefnisins. Mótframlags er ekki krafist fyrir doktorsnemastyrki, þar sem styrkur getur numið allt að 100% af kostnaði.

Laun (verkefnis- og doktorsnemastyrkir)

Sjóðurinn styrkir laun framhaldsnema og rannsóknamanna. Ekki þurfa allir þátttakendur að vera nafngreindir þegar umsóknarfrestur rennur út en vinnuframlag allra þátttakenda sem sótt er um laun fyrir verður að vera skilgreint í umsókn. Hægt er að sækja um laun í allt að 12 mánuði fyrir meistaranema. Menntarannsóknasjóður styrkir ekki greiðslu launa til þeirra sem eru á fullum launum í öðrum störfum (þ.m.t. lífeyrisþega), greiðslu á yfirvinnu vegna rannsókna eða til kaupa á kennsluafslætti.

Ferðakostnaður (verkefnis- og doktorsnemastyrkir)

Hægt er að sækja um kostnað vegna ferða sem eru nauðsynlegar fyrir framgang verkefnisins. Í skýringum skal færa rök fyrir öllum ferðum og á hvern hátt þær tengjast verkefninu. Doktorsnemar geta sótt um allt að 300 þúsund krónur í ferðakostnað á ári.

Samrekstur og aðstaða (verkefnis- og doktorsnemastyrkir)

Að undanskilinni aðkeyptri þjónustu, leggjast 25% sjálfkrafa ofan á sóttan styrk til að fjármagna samrekstur og aðstöðu. Um er að ræða kostnað vegna skrifstofu- og rannsóknaraðstöðu svo sem leigu, hita, rafmagn, stjórnun rekstrareininga, bóka- og tímaritakaup, kaup og rekstur á tölvubúnaði o. fl. Upphæðin leggst sjálfkrafa ofan á sóttan styrk og því verður heildartalan hærri en það sem gefið er upp í töflu 1 sem hámarksstyrkur.

Rekstrarkostnaður (verkefnisstyrkir)

Hægt er að sækja um kostnað vegna nauðsynlegra aðfanga fyrir verkefnið. Gera þarf grein fyrir öllum rekstrarkostnaði sundurliðað í viðeigandi reitum í rafræna umsóknareyðublaðinu. Ekki er hægt að sækja um kostnað vegna liða sem falla undir samrekstur og aðstöðu, þar með talinn almennan skrifstofubúnað svo sem tölvur. Óútskýrður kostnaður verður ekki samþykktur.

Aðkeypt þjónusta (verkefnisstyrkir)

Undir þennan lið fellur vinna sem ekki er unnin af þátttakendum í verkefninu, en er nauðsynleg fyrir framgang þess. Gera þarf grein fyrir öllum kostnaði vegna aðkeyptrar þjónustu sundurliðað í viðeigandi reitum í rafræna umsóknareyðublaðinu. Tilboð vegna aðkeyptrar þjónustu skal liggja fyrir við undirskrift samninga. Fjármögnun samrekstrar og aðstöðu er ekki reiknuð vegna aðkeyptrar þjónustu.

Útgáfukostnaður (verkefnisstyrkir)

Hægt er að sækja um allt að 500 þúsund krónur vegna birtingarkostnaðar fyrir verkefnisstyrki. Upphæðinni má dreifa yfir samningstímann.

Hvernig er sótt um?

Umsóknum skal skila inn í rafrænt umsóknarkerfi Rannís. Umsóknir skulu vera á ensku.

Nánari upplýsingar

Frekari upplýsingar er að finna í úthlutunarreglum og skilmálum sjóðsins . Úthlutunarreglur og skilmálar á ensku: Education Research Fund, Criteria, Terms and Conditions .

Hlutverk Rannís

Rannís sinnir stuðningi við umsækjendur, tekur á móti umsóknum í gegnum rafrænt umsóknakerfi, og stýrir matsferli umsókna.

nánari upplýsingar
Þetta vefsvæði byggir á Eplica