Apríl 2021

apríl 2021

(Sleppa dagatali)
M Þ M F F L S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
föstudagur
24 25
26 27 28 29 30    

Á döfinni

Stuðningur við útgáfu bóka á íslensku

 • 31.12.2020, Opið fyrir umsóknir allt árið
 • 31.12.2021, Opið fyrir umsóknir allt árið

Hvert er markmiðið?

Markmiðið er að efla útgáfu bóka á íslensku með því að veita bókaútgefendum tímabundinn stuðning í formi endurgreiðslu á hluta kostnaðar sem fellur til við útgáfu bóka á íslensku.

Umsókn

Einungis er tekið við rafrænum umsóknum á þar til gerðu umsóknareyðublaði, sem berast gegnum gátt hjá Rannís (sjá græna borðann fyrir ofan). Fylgigögn skulu einnig vera á rafrænu formi.

Hægt er að leggja inn umsóknir um endurgreiðslu hvenær sem er innan níu mánaða frá útgáfudegi.

Umsækjandi getur unnið með umsókn og bætt við upplýsingum þar til öll gögn eru til staðar.

Atriði sem tefja afgreiðslu umsókna

Svo ekki verði dráttur á endurgreiðslum er mikilvægt að bókaútgefendur vandi umsóknirnar sem best. Sé umsókn gölluð er hún ekki afgreidd fyrr en umsækjandi hefur komið henni á réttan kjöl. Sé mikið um þetta dregur það úr afköstum nefndarinnar og bitnar þannig á öllum umsækjendum.

Algengar ástæður tafa á afgreiðslu

 • Einstaka kostnaðarliðir hafa þótt óeðlilega háir og umsækjandi er beðinn um rökstuðning.
 • Nauðsynleg gögn fylgja ekki umsókninni eða að gögn eru óskýr.
 • Sótt er um endurgreiðslu vegna kostnaðar sem ekki er endurgreiðsluhæfur.
 • Ekki er hægt að rekja umræddan kostnað beint til útgáfu viðkomandi bókar.

Gagnlegar ábendingar við gerð umsóknar

 • Allir kostnaðarliðir séu án virðisaukaskatts.
 • Eingöngu kostnaður við verk sem hafa verið samþykkt til útgáfu telst endurgreiðsluhæfur. Hugmyndavinna við verk er því ekki endurgreiðsluhæf.
 • Óbreytt eða mjög lítið breytt endurprent er ekki endurgreiðsluhæft. Ef um endurútgáfu á bók er að ræða þarf umsækjandi að gera grein fyrir á hvern hátt er um nýtt útgáfuverk að ræða og hvað greinir nýju bókina frá fyrri útgáfum.
 • Með ritröð er átt við safn ritverka sem gefin eru út í mörgum bindum í heild í tímaröð eða samtímis með sameiginlegum heildartitli, undir- eða yfirtitli, en hvert bindi er sjálfstæð heild. Öll verk ritraðarinnar skulu vera af sama toga. Með umsókninni undir liðnum ritröð þarf umsækjandi að gera grein fyrir á hvern hátt bækurnar uppfylla skilyrði ritraðar, t.d. ef öll ritröðin kemur ekki út samtímis þá hvað ritröðin verður löng og hvenær henni ljúki. Sjá nánar í Handbók .
 • Útgefanda ber að halda utan um launakostnað og skráða tíma launamanns við útgáfu bókar í verkbókhaldi. Vinsamlegast aðgreinið vinnu í umsókn eftir tegund, t.d. að vinna við ritstjórn falli undir ritstjórnarlið umsóknar og umbrot/hönnun undir samsvarandi lið o.s.frv. Í tilfelli innanhússvinnu fastra starfsmanna sendist listi yfir starfsmenn og starfsheiti og hlutfall starfs eða hvort um verktakavinnu er að ræða ef viðkomandi er ekki í fullu starfi. Koma þarf fram:hvenær verk er unnið / tímafjöldi / tímalaun / tegund vinnu.
 • Endurgreiðsla á auglýsinga- og kynningarkostnaði á einungis við um þann kostnað sem fellur til á næstu fjórum mánuðum eftir útkomu bókar. Mikilvægt er að kostnaðurinn sé rekjanlegur með beinum og augljósum hætti til þeirrar bókar sem sótt er um endurgreiðslu fyrir. Ekki er leyfilegt að taka saman allan auglýsingakostnað vegna birtingar hjá tilteknum miðli og tiltaka áætlaðan hlutfallskostnað viðkomandi bókar. Sjá nánar í Handbók hvað fellur undir kynningu.

Hvað er endurgreitt?

Endurgreiðsla varðar eingöngu kostnað við útgáfu bókar. Samkvæmt lögum nr. 130/2018 eru eftirfarandi kostnaðaliðir hæfir til 25% endurgreiðslu:

a. Launakostnaður

 • Beinn launakostnaður.
 • Þetta á við ritstjórn verks sem samþykkt hefur verið til útgáfu, prófarkalestrar, þýðingar, skýringar- og ljósmynda, og hönnunar og vinnu við innsíður og kápu.

b. Verktakagreiðslur

 • Beinar verktakagreiðslur.
 • Þetta á við ritstjórn verks sem samþykkt hefur verið til útgáfu, prófarkalestrar, þýðingar, skýringar- og ljósmynda, og hönnunar og vinnu við innsíður og kápu.

c. Höfundar eða rétthafar

 • Laun höfundar eða rétthafa.
 • Þetta eru laun fram að móttökudegi umsóknar um endurgreiðslu.

d. Prentun og hliðstæður kostnaður

 • Prentkostnaður og hliðstæður kostnaður vegna útgáfu í öðru formi en á prenti.
 • Þetta nær til prentunar á verkinu og samskipti við prentsmiðju og aðra framleiðsluaðila svo sem tölvuvinnu vegna rafrænnar útgáfu og upplestri hljóðbókar í löndum á EES-svæðinu, innan EFTA eða í Færeyjum.

e. Þýðingar og prófarkalestur

 • Þýðingarkostnaður og prófarkalestur.

f. Auglýsingar og kynningar

 • Auglýsinga- og kynningarkostnaður sem fellur til á næstu fjórum mánuðum eftir útgáfudag.
 • Þetta nær til auglýsinga- og kynningarkostnaðar og hönnunar og birtingar auglýsinga í ljósvaka- og prentmiðlum sem og á neti.
 • Lykilatriði að hægt sé að rekja kostnað til viðkomandi verks.

 • Þegar margar bækur eru auglýstar í sömu auglýsingu skal umsækjandi tilgreina kostnaðarhlutfall umræddrar bókar.
 • Ekki er leyfilegt að taka saman allan auglýsingakostnað vegna birtingar hjá tilteknum miðli og tiltaka áætlaðan hlutfallskostnað viðkomandi bókar. Almennar auglýsingar koma ekki til greina.
 • Kynningarkostnaður tengist kostaðri umræðu og sérstökum atburðum til kynningar á verkinu, þó ekki kynningareintök og sendingar, bifreiðakostnað, mat og drykk. Almennar kynningar, s.s. bókamessur, koma ekki til greina.

g. Eigin vinna sé útgefandi einstaklingur.

 • Ef útgefandi og höfundur bókar er sami aðili (þ.e. einstaklingur en ekki félag) skal viðkomandi heimilt að leggja eigin laun til grundvallar endurgreiðsluhæfum kostnaði; þ.e. reikna sér laun sem samsvara einum mánaðarlaunum lista­manna, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga um listamannalaun.
 • Upphæð listamannalauna er uppreiknuð á hverju ári; sjá nánar síðustu úthlutun á vef listamannalauna.

Styrkir frá opinberum aðilum

 • Hafi umsækjandi hlotið styrk frá opinberum aðilum til útgáfu sömu bókar dregst sá styrkur frá þeirri fjárhæð sem telst endurgreiðsluhæfur kostnaður. Samanlögð fjárhæð styrkja skal ekki fara yfir 50% af endurgreiðsluhæfum kostnaði sömu bókar.

 

Nánari upplýsingar
Þetta vefsvæði byggir á Eplica