Umsóknir og mat umsókna

Allar umsóknir og umsóknagögn í umsóknum til Rannsóknasjóðs skulu vera á ensku án undan­tekninga. Aðeins er hægt að skila umsóknum á rafrænu formi gegnum umsóknakerfi Rannís. Ófullgerðum umsóknum verður vísað frá. Nánari upplýsingar um reglur Rannsóknasjóðs, umsóknarferli og matsferli er að finna í Handbók Rannsóknasjóðs.


Kennslumyndbönd

Tímasetningar

Umsóknarfrestur fyrir umsóknir í Rannsóknasjóð er auglýstur með a.m.k. 6 vikna fyrirvara. Áætlaðar tímasetningar fyrir umsýsluferli umsókna fyrir styrkárið má sjá í töflu 1.

14. júní
Umsóknarfresti lýkur
Ágúst-desember Fagráðsvinna
Janúar (eftir umsóknarfrest) Styrkúthlutun

Tafla 1. Áætlaðar tímasetningar fyrir styrkárið.  

Styrktegundir

Boðið er upp á fjórar styrktegundir; verkefnisstyrki, öndvegisstyrki, nýdoktorsstyrki og doktorsnemastyrki (tafla 2) og eru styrkirnir veittir í allt að 36 mánuði. 

Leyfilegt er að skörun sé á milli verkefna sem sótt er um í mismunandi styrkflokka að því gefnu að samræmi sé á milli umfangs og kostnaðar.

Því er hægt að sækja um verkefnisstyrk fyrir verkefni með markmið sem skarast við markmið öndvegisverkefnis að því gefnu að samræmi sé á milli umfangs og kostnaðar. Ekki er veittur styrkur til fleiri en eins verkefnis með markmiðum sem skarast. 

Styrktegund Hámarkslengd (mánuðir) Hámarksupp-hæð (ISK)
Öndvegisstyrkur 36 124.800.000
Verkefnisstyrkur 36 52.800.000
Nýdoktorastyrkur 36 29.700.000
Doktorsnemastyrkur 36 20.352.000

Tafla 2. Styrktegundir, hámarkslengd og hámarksupphæð styrkja (án samreksturs og aðstöðu).    

Gert er ráð fyrir tiltölulega jafnri dreifingu kostnaðar milli ára.

Nánari upplýsingar um styrktarflokka og aðrar reglur er að finna í Handbók Rannsóknasjóðs.

Mat umsókna og styrkveiting

Eftir að umsókn hefur verið send inn í gegnum rafrænt umsóknarkerfi Rannís er hún meðhöndluð á eftirfarandi hátt (sjá mynd):

Forskoðun

Umsóknirnar eru forskoðaðar af umsjónarmönnum fagráða. Ófullgerðum umsóknum og umsóknum þar sem ekki hefur verið farið eftir reglum sjóðsins er vísað frá án frekara mats og er umsækjanda tilkynnt um slíkt.

Mynd2.1.jpg

Meðhöndlun umsókna frá því umsókn berst Rannís og þar til tilkynnt er um úthlutun úr Rannsóknasjóði.

Faglegt mat á umsóknum

Allar umsóknir eru metnar af viðeigandi fagráði sem leitar álits hjá tveimur eða fleiri nafnlausum ytri sérfæðingum fyrir umsóknir um öndvegis-, verkefnis- og nýdoktorsstyrki. Doktorsnemaumsóknir eru metnar innan fagráðs. Fagráðið afgreiðir hverja umsókn með rökstuddri, skriflegri greinargerð og forgangsraðar umsóknum á grunni hins faglega mats (sjá nánar um matsferlið í Handbók Rannsóknasjóðs.

Ákvörðun um styrkveitingu

Eftir að fagráðið hefur lokið störfum sínum fundar formaður fagráðsins með stjórn Rannsóknasjóðs þar sem hann gerir grein fyrir fagráðsvinnunni og hvort álitamál hafi komið upp við mat umsókna. Formaður gerir sérstaklega grein fyrir umsóknum sem flokkaðar voru í A flokk. Stjórnin tekur ákvarðanir um fjárveitingar úr Rannsóknasjóði að fengnum umsögnum fagráða. Stjórnin leitar ráðgjafar umfram það sem fagráð sjóðanna geta veitt ef þurfa þykir. Til viðbótar hinu faglega mati, sem fagráð skila, skal stjórn Rannsóknasjóðs miða umfjöllun sína við almennar áherslur Vísinda- og tækniráðs, úthlutunarstefnu sjóðsins sem samþykkt er af vísindanefnd og fjárframlögum í sjóðinn. Þegar úthlutun liggur fyrir fá umsækjendur svarbréf í hendur með lokamati fagráðs.

Ákvörðun stjórnar um veitingu styrkja úr Rannsóknasjóði eru endanlegar. Samkvæmt 4. grein laga nr. 3 frá 2003 sæta ákvarðanir stjórnar Rannsóknasjóðs um styrkveitingu eða höfnun ekki stjórnsýslukæru.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica