Þróunarsjóður námsgagna

throunarsjodur.namsgagna(hja)rannis.is

Fyrir hverja?

Kennara, höfunda námsefnis og útgáfufyrirtæki.

Til hvers?

Gerð námsefnis fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. Stefna sjóðsins er að námsefnið sem styrkt er, verði gefið út með rafrænum hætti og gert aðgengilegt á netinu, þegar við á. Áfram verður styrkumsóknum skipt í tvennt þar sem hægt verður að sækja um almennan þróunarstyrk fyrir allt að 2,0 milljónir króna, en einnig hægt að sækja um þróunar- og útgáfustyrk fyrir allt að 4,0 milljónir króna. Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að veita að hámarki tveimur umsóknum þennan hámarksstyrk, að uppfylltum settum skilyrðum (sjá nánar kafla um skilyrði úthlutunar og forgangsatriði hér að neðan).

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur var 15. febrúar 2022.
Lokað er fyrir umsóknir.

Senda fyrirspurn.

EN

Hvert er markmiðið?

Þróunarsjóður námsgagna starfar samkvæmt  lögum um námsgögn nr. 71/2007 og  reglugerð um þróunarsjóð námsgagna nr. 1268/2007. Hlutverk sjóðsins er að stuðla að nýsköpun, þróun, gerð og útgáfu námsgagna fyrir leik-grunn- og framhaldsskóla með það að markmiði að tryggja framboð og fjölbreytileika námsgagna í samræmi við þarfir nemenda og skóla.

Stefna sjóðsins er að námsefnið sem styrkt er, verði gefið út með rafrænum hætti og gert aðgengilegt á netinu, þegar við á.

Hverjir geta sótt um?

Allir þeir sem skrifa og útbúa námsefni fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. Þetta geta verið kennarar, sjálfstætt starfandi fræðimenn og útgáfufyrirtæki.

Hvað er styrkt?

Gerð og útgáfa námsefnis fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla.

Skilyrði úthlutunar og forgangsatriði

Námsefnið þarf að henta til kennslu á þremur fyrstu skólastigunum. Námsefni fyrir háskólastig og fullorðinsfræðslu er ekki styrkt.

Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna hefur ákveðið að skipta styrkumsóknum í tvennt þar sem hægt verður að sækja um almennan þróunarstyrk fyrir allt að 2,0 milljónir króna, en einnig hægt að sækja um þróunar- og útgáfustyrk fyrir allt að 4,0 milljónir króna. Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að veita að hámarki tveimur umsóknum þennan hámarksstyrk, að eftirfarandi skilyrðum settum:

  • Að gerðar séu auknar kröfur um hæfi höfunda.
  • Að fyrir liggi trygging starfandi útgefanda fyrir útgáfu efnisins.
  • Að fyrir liggi sundurgreind og nákvæm verkáætlun verkefnisins.
  • Að fyrir liggi greinargerð um tilgang og nýtingu efnisins í skólastarfi.

Greinargerðir, verkáætlanir og tryggingar útgefenda þurfa að fylgja umsóknum sem viðhengi.

Þróunarsjóður námsgagna áskilur sér rétt til þess að hafna öllum umsóknum til stærri styrkja. Eins áskilur hún sér rétt til þess að færa umsóknir niður um flokk ef svo ber undir.

Forgangsatriði í úthlutun geta verið breytileg frá ári til árs.

Forgangsatriði þróunarsjóðs námsgagna fyrir árið 2022

  1. Námsefni sem styður við skapandi kennsluhætti á sviði list- og verkgreina.
  2. Námsgögn sem styður við náms- og starfsfræðslu
  3. Námsgögn sem miðar að markvissri eflingu íslensks orðaforða og hugtakaskilnings í ýmsum námsgreinum.

Við úthlutun verður tekið tillit til hvort námsefnið styðjist við stafræna tækni, Menntastefnu 2030 og hversu aðgengilegt námsefnið verður nemendum.

Hlutverk Rannís

Sjóðurinn hefur úthlutað styrkjum árlega frá árinu 2008 og hefur mennta- og menningarmálaráðuneytið annast umsýslu hans. Frá og með árinu 2013 hefur Rannsóknamiðstöð Íslands, Rannís annast umsýslu sjóðsins.

Nánari upplýsingar

  • Skúli Leifsson, s. 515 5843
  • Tekið er á móti fyrirspurnum á throunarsjodur.namsgagna(hja)rannis.isÞetta vefsvæði byggir á Eplica