Creative Europe

Kvikmyndir og menning

Creative Europe – Kvikmynda- og menningaráætlun ESB 2014–2020 styrkir skapandi greinar og eflir menningarlega fjölbreytni á sviði kvikmynda, lista og menningar. Fyrir 2014 var um að ræða tvær áætlanir, sem voru síðan sameinaðar undir einn hatt. Áætlunin skiptist í annars vegar MEDIA og hins vegar Menningu (Culture).

MEDIA

MEDIA styður verkefni með evrópska og alþjóðlega skírskotun og notkun á nýrri tækni. Þá styður áætlunin leiknar kvikmyndir og sjónvarpsmyndir, heimildamyndir, teiknimyndir og tölvuleiki. Markmiðið er að efla samkeppnishæfni evrópskra kvikmynda, sjónvarpsefnis og tölvuleikja á alþjóðamarkaði og í Evrópu. Íslenskir aðilar hafa helst sótt í styrki til þróunar og framleiðslu á kvikmynda- og sjónvarpsverkefnum og dreifingar á evrópskum kvikmyndum, en þeir hafa einnig tekið þátt í verkefnum til að efla kvikmyndalæsi og eru meðlimir í Europa Cinemas.

MEDIA hefur verið mikilvæg fyrir framleiðslu og dreifingu á íslensku kvikmyndaefni og bókmenntum. Kvikmyndaiðnaðurinn er alþjóðlegur og öll stærri verkefni krefjast samframleiðslu milli landa og alþjóðlegrar fjármögnunar. Þar hafa styrkir, stórir sem smáir, skipt máli til að verkefni verði að veruleika og fái dreifingu á alþjóðamarkaði.

Íslenskum aðilum hefur gengið einstaklega vel að sækja styrki til MEDIA, en meðal árangurshlutfall síðustu þriggja ára er um 48%. Í töflu 5 má sjá fjölda umsókna, fjölda styrktra verkefna, árangurshlutfall og heildarfjármagn til hvers undirflokks. Sérstaklega hefur gengið vel að sækja styrki til þróunar kvikmyndaverkefna, þar sem árangurshlutfall allra umsókna aðildarríkja 2016 var aðeins 16%. Þá hafa íslensk verkefni fengið fjölda styrkja til framleiðslu á sjónvarpsþáttaröðum og heimildarmyndum.

Tafla 5. Creative Europe - MEDIA: Árangur Íslands eftir undiráætlunum 2014–2016.

 Undiráætlun  Fjöldi umsókna Fjöldi styrktra verkefna   Árangurshlutfall umsókna  Samtals fjármagn
Þróunarstyrkir – stök verkefni 27 11 41% 475.000 €
Þróunarstyrkir – pakkar 1 1 100% 200.000 €
Sjónvarpsstyrkir 6 5 83% 941.155 €
Kvikmyndahátíðir 4 3 75% 189.000 €
Dreifing, valkerfið 55 23 42% 71.300 €
Dreifing, sjálfvirka kerfið 4 4 100% 39.582 €
Heild 97 47 48% 1.916.037 €

Einnig er vert að nefna kvikmyndirnar Hrúta og Fúsa sem fengu veglega dreifingarstyrki frá MEDIA til sýninga í kvikmyndahúsum í Evrópu árið 2015. Þetta eru langstærstu styrkir sem íslenskar kvikmyndir hafa fengið til dreifingar erlendis frá því að Íslendingar hófu þátttöku í MEDIA árið 1992. Kvikmyndin Hrútar í leikstjórn Gríms Hákonarsonar fékk 514.340 evra styrk til dreifingar til 32 landa og kvikmyndin Fúsi í leikstjórn Dags Kára fékk dreifingarstyrk til 24 landa að upphæð 394.060 evrur.

Menning

Markmið Menningarhlutans er að efla listsköpun í landinu og koma á samstarfi á milli listastofnana og listamanna í Evrópu, kynna upprennandi listamenn og stækka þátttöku/áheyrendahóp allra þátttökulanda. Íslenskir aðilar hafa einkum sótt um styrki til þýðinga á evrópskum bókmenntum og verið þátttakendur í stórum og smáum samstarfsverkefnum. Einnig eru nokkur félög meðlimir í stórum evrópskum samstarfsnetum sem fá styrki frá áætluninni.

Í Menningu er mikil samkeppni og árangurshlutfall lágt enda áætlunin ekki umfangsmikil. 16 íslenskir aðilar tóku þátt í umsóknum um menningarverkefni á árinu 2016 en einungis eitt þeirra hlaut styrk. Í töflu 6 má sjá árangur íslenskra aðila í Menningu á árunum 2014–2016, miðað við þátttökutilvik í umsóknum. Þátttökutilvik eru bæði aðal- og meðumsækjendur en enginn íslenskur aðalumsækjandi fékk styrk á tímabilinu. Árangurshlutfall í þeim flokkum sem íslenskir aðilar hafa sótt í er að jafnaði 15%. Íslenskir umsækjendur um þýðingarstyrki hafa ekki haft erindi sem erfiði, en fjórar umsóknir voru sendar inn á tímabilinu og fékk engin þeirra styrk.

Tafla 6. Creative Europe - Menning: Árangur Íslands eftir undiráætlunum 2014–2016.

 Undiráætlun  Þátttökutilvik í umsóknum  Þátttökutilvik í styrktum umsóknum  Árangurshlutfall  Samtals fjármagn
Minni samstarfsverkefni 20 3 15% 83.315 €
Stærri samstarfsverkefni 16 3 19% 333.262 €
Bókmenntaþýðingar 4 0 0% 0 €
Aðlögun flóttamanna 1 0 0% 0 €
Heild 41 6 15% 416.577 €

Samanburður við önnur lönd

Mynd 11 sýnir hversu háa styrki íslenskir aðilar fá á hvern íbúa miðað við Norðurlöndin, Írland, Lúxemborg og Möltu. Íslendingar fengu um sjö evrur á hvern íbúa í styrki frá Creative Europe tímabilið 2014–2016, sem er hærri upphæð miðað við samanburðarlöndin.

Mynd 10. Creative Europe: Fjármagn í evrum á hvern íbúa 2014–2016.

 

Dæmi um verkefni

MEDIA: Sjónvarpsþættirnir Ófærð fengu 60 þúsund evrur í þróunarstyrk árið 2013 og sóttu síðan og fengu 500 þúsund evrur í sjónvarpsstyrk árið 2015. Sjónvarpsþættirnir hafa vakið mikla athygli á evrópskum og alþjóðlegum sjónvarpsmarkaði. Ófærð er fyrsta íslenska sjónvarpsþáttaröðin sem hefur verið keypt af The Weinstein Company til dreifingar í Bandaríkjunum.

Menning: Félagið Söguslóðir á Íslandi tekur þátt í verkefninu Follow the Vikings sem er stýrt af Shetland Amenity Trust í Bretlandi ásamt 11 öðrum löndum. Verkefnið fékk úthlutað styrk að upphæð 1.960 þúsund evrur en markmið verkefnisins er að kynna víkingaarfleifðina fyrir umheiminum. Verkefnið mun meðal annars styrkja menningartengda ferðaþjónustu í Evrópu með því að koma á framfæri sögufrægum stöðum.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica