Tækniþróunarsjóður

Verkefnisstyrkur

Fyrir hverja?

Umsækjandi getur verið einstaklingur, fyrirtæki, háskóli eða stofnun.

Til hvers?

Verkefnisstyrkir eru ætlaðir til að styrkja verkefni sem eru komin af frumstigi hugmyndar.

Umsóknarfrestur

Lokað fyrir umsóknir. Síðasti umsóknarfrestur var 15. febrúar 2016.


Hámarksstyrkur: Styrkur getur numið allt að 45 milljónum króna samanlagt á þremur árum, þó ekki meira en 30 milljónum króna á tveimur árum eða 15 milljónum króna á einu ári, sem getur dreifst misjafnt á stuðningsárin allt eftir framgangi verkefnisins.

Mótframlag: Gerð er mismunandi krafa um mótframlag umsækjenda af heildarkostnaði við verkefnið eftir tegund verkefnis, tegund umsækjanda og stærð fyrirtækis.

Hámarks lengd verkefnis: 3 ár

Skil á umsókn: Umsóknarfrestur er til kl. 16:00 á lokadegi umsóknarfrests. Umsókn skal skila rafrænt í umsóknarkerfi Rannís. Skila skal inn að lágmarki eftirfarandi fylgigögnum með rafrænni skráningu umsóknar:

Matsferli: Umsóknir eru metnar af fagráði Tækniþróunarsjóðs. Fagráðið er þverfaglegt og skipað einstaklingum frá fyrirtækjum, háskólum og stofnunum. Miðað er við að niðurstaða liggi fyrir innan þriggja mánaða frá lokum umsóknarfrests. 

Matsblað sem fagráð sjóðsins notar við mat á umsóknum og stjórn sjóðsins hefur til hliðsjónar við val á umsóknum sem hljóta framgang í sjóðnum:  

Skýrsluskil: Skila þarf inn framvinduskýrslu eftir 6 mánuði frá upphafi verkefnisársins þar sem gerð er grein fyrir framgangi verkefnisins. Við lok verkefnisársins skal skila inn áfangaskýrslu þar sem farið er yfir helstu atriði varðandi verkefnið. Ef verkefnisárið er lokaár verkefnisins skal skila inn lokaskýrslu. Áfangaskýrsla er umsókn um framhaldsstuðning sé upphaflega sótt um stuðning til lengri tíma en eins árs. 

Með áfanga- og lokaskýrslum skal skila inn verk- og kostnaðarbókhaldi ásamt nýjasta ársreikningi fyrirtækisins þegar það á við. 

Sjá nánar  reglur Tækniþróunarsjóðs 

Project grant description in english.

Þessi styrkjaflokkur mun falla niður næsta haust og í stað hans kemur nýr flokkur Fyrirtækjastyrkur - Vöxtur. Sjá nánar hér.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica