Febrúar 2024

febrúar 2024

(Sleppa dagatali)
M Þ M F F L S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Nýsköpunarsjóður námsmanna 13.2.2023 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Háskólanema í grunn- og meistaranámi. Umsjónarmenn innan háskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja geta sótt í sjóðinn án þess að hafa fundið nema.

Til hvers?

Markmið sjóðsins er að gefa háskólum, rannsóknastofnunum og fyrirtækjum tækifæri til að ráða námsmenn í grunnnámi og námi á meistarastigi við háskóla til sumarvinnu að rannsókna- og þróunarverkefnum. 

Umsóknarfrestur var 12. febrúar 2024 kl. 15:00

EN

Lesa meira
 

Sprotasjóður leik-, grunn- og framhaldsskóla 16.2.2023 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Leikskólastjóra, skólastjóra eða skólameistara fyrir hönd skóla, kennarahópa eða einstakra kennara. Aðrir aðilar en skólar geta sótt um þróunarverkefni í samstarfi við skóla. Í þeim tilfellum skal staðfesting á þátttöku skóla fylgja umsókn.

Til hvers?

Styrkja verkefni sem stuðla að þróun og nýjungum í skólastarfi  í leik-, grunn- og framhaldsskólum.

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur er einu sinni á ári.
Umsóknarfrestur er 15. febrúar 2024 klukkan 15:00

EN

Lesa meira
 

Æskulýðssjóður 1.3.2023 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Börn og ungmenni,  á aldrinum 6-25 ára.

Til hvers?

Auka möguleika æskulýðsfélaga og samtaka á að bjóða fjölbreyttari starfsemi fyrir félaga sína. 

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur rann út 15. febrúar 2024, kl. 15:00

Senda fyrirspurn

 EN

Lesa meira
 

Þróunarsjóður námsgagna 3.3.2023 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Kennara, höfunda námsefnis og útgáfufyrirtæki.

Til hvers?

Gerð námsefnis fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. Stefna sjóðsins er að námsefnið sem styrkt er, verði gefið út með rafrænum hætti og gert aðgengilegt á netinu, þegar við á. Áfram verður styrkumsóknum skipt í tvennt þar sem hægt verður að sækja um almennan þróunarstyrk fyrir allt að 2,0 milljónir króna, en einnig hægt að sækja um þróunar- og útgáfustyrk fyrir allt að 4,0 milljónir króna. Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að veita að hámarki tveimur umsóknum þennan hámarksstyrk, að uppfylltum settum skilyrðum (sjá nánar kafla um skilyrði úthlutunar og forgangsatriði hér að neðan).

 

Lokað er fyrir umsóknir. Frestur til að skila inn umsókn var 15. febrúar 2024 kl. 15:00.

Senda fyrirspurn.

EN

Lesa meira
 

Fyrirtækjastyrkur - Vöxtur, Sprettur 15.9.2024 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Lítil og meðalstór fyrirtæki.

Til hvers?

  • Vöxtur er ætlaður til að styrkja þróunarverkefni sem eru komin af frumstigi hugmyndar.
  • Sprettur er öndvegisstyrkur innan Vaxtar.

Umsóknarfrestur:

Næsti umsóknarfrestur er 15. september 2024 kl. 15:00.

Sjá nánar í reglum Tækniþróunarsjóðs vor 2024.

Lesa meira
 

Fyrirtækjastyrkur - Sproti 15.9.2024 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Ung nýsköpunarfyrirtæki og frumkvöðla.

Til hvers?

Sproti er ætlaður til að styðja við verkefni á byrjunarstigi.

Umsóknarfrestur:

Næsti umsóknarfrestur er 15. september 2024 kl. 15:00.

Sjá nánar í reglum Tækniþróunarsjóðs vor 2024.

Lesa meira
 

Fyrirtækjastyrkur - Markaður 15.9.2024 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Markaður er eingöngu fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem verja að lágmarki 10% af rekstrargjöldum til rannsókna- eða þróunarstarfs samkvæmt síðasta reikningsári.

Til hvers?

Markaður er markaðsstyrkur til fyrirtækja sem skiptist í tvo ólíka flokka: Markaðsþróun og Markaðssókn. Þessum flokkum er ætlað að styðja við fyrirtæki á mismunandi stigum í undirbúningi afurðar á markað.

Nánari lýsing á styrktarflokkunum má finna í reglum sjóðsins hér að neðan.

Umsóknarfrestur:

Næsti umsóknarfrestur er 15. september 2024 kl. 15:00.

Sjá nánar í reglum Tækniþróunarsjóðs vor 2024.

Lesa meira
 

Hagnýt rannsóknarverkefni 15.3.2023 15:00 Umsóknarfrestur, Tækniþróunarsjóður

Fyrir hverja?

Háskóla, opinberar rannsóknastofnanir og opinber fyrirtæki.

Til hvers?

Hagnýt rannsóknarverkefni hafa það að markmiði að afla nýrrar þekkingar og kunnáttu sem nýtist til að þróa nýjar vörur, verkferla eða þjónustu eða til að koma í kring umtalsverðum endurbótum á eldri vörum, verkferlum eða þjónustu. Verkefnið þarf að vera með skýr og raunhæf markmið um hagnýtingu.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur rann út 22. febrúar 2024 kl. 15:00.


Sjá nánar í reglum Tækniþróunarsjóðs fyrir Hagnýt rannsóknarverkefni 2024.

Lesa meira
 

Nordplus Sprog 2.10.2023 Umsóknarfrestur, undirbúningsheimsóknir

Fyrir hverja?

Alla sem starfa að kennslu og miðlun norrænna tungumála og norrænna minnihlutatungumála á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum.

Til hvers?

Aðaláhersla tungumálahluta Nordplus er á verkefni sem vinna með að auka norrænan málskilning. Dæmi um það getur verið að þróa námsefni, tölvuleiki eða öpp, rannsóknir, fræðsla, ráðstefnur o.fl.

Einnig er hægt að sækja um styrk til að stofna samstarfsnet á sviði norrænna tungumála.

Lágmarksþátttaka er tvö þátttökulönd og athugið að umsóknum skal skilað á dönsku, sænsku, norsku eða ensku.

Upplýsingablað um Nordplus norrænu tungumálaáætlunina

Opið er fyrir umsóknir um undirbúningsheimsóknir tvisvar á ári, í október og febrúar ár hvert.

Umsóknarfrestir: Næsti umsóknarfrestur er 1. október 2024. 

Nánari upplýsingar

Lesa meira
 

Nordplus Voksen 2.10.2023 Umsóknarfrestur, undirbúningsheimsóknir

Fyrir hverja?

Stofnanir á sviði fullorðinsfræðslu, starfsþjálfunar og óformlegrar menntunar á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum, kennarar þeirra, starfsmenn og nemendur.

Til hvers?

Styrkir til samstarfsneta og þróunarverkefna skóla. Ferðastyrkir vegna nemendaheimsókna, heimsókna kennara og stjórnenda og undirbúningsheimsóknir. Skólarnir sækja um og er gerð krafa um samstarf tveggja landa (í námsferðum) eða þriggja landa (í verkefnum).

Opið er fyrir umsóknir um undirbúningsheimsóknir tvisvar á ári, í október og febrúar ár hvert.

Umsóknarfrestir: Næsti umsóknarfrestur er 1. október 2024. 


Nánari upplýsingar

Lesa meira
 

Nordplus Junior 2.10.2023 Umsóknarfrestur, undirbúningsheimsóknir

Fyrir hverja?

Fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum, kennara þeirra og nemendur.

Til hvers?

Styrkir til samstarfsneta og þróunarverkefna skóla. Ferðastyrkir vegna nemendaheimsókna, kennaraskipta, þjálfun nema í starfsnámi og undirbúningsheimsóknir. Skólarnir sækja um og er gerð krafa um samstarf tveggja landa (í námsferðum) eða þriggja landa (í verkefnum). 

Opið er fyrir umsóknir um undirbúningsheimsóknir tvisvar á ári, í október og febrúar ár hvert.

Umsóknarfrestir: Næsti umsóknarfrestur er 1. október 2024. 


Nánari upplýsingar

Lesa meira
 

Sviðslistasjóður 2.10.2023 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?
Atvinnusviðslistahópa.

Til hvers?
Veittir eru styrkir til einstakra verkefna.

Úthlutun.
Að jafnaði liggur úthlutun fyrir í janúar ár hvert.

Sértakir styrkir til óperuverkefna (45 milljónir) 2024-2025
Umsóknarfrestur var 23. febrúar 2023, kl 15:00


Umsóknarfrestur í Sviðslistasjóð vegna verkefna 2024-2025 var 2. október 2023 kl: 15:00

 

Senda fyrirspurn

EN

Lesa meira
 

SEF - Samstarfsnefnd um endur­menntun framhalds­skóla­kennara 5.10.2023 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Framhaldsskóla og faggreinafélög framhaldsskólakennara sem bjóða endurmenntun, fyrirlestra og ráðstefnur.

Til hvers?

Hægt er að sækja um styrki til að skipuleggja sumarnámskeið framhaldsskólakennara, gestafyrirlestur á vegum fagfélags, þátttöku í ráðstefnum og vettvangsnám. Sótt er um ráðstefnu- og gestafyrirlesarastyrki að hausti en fyrir styrki til að halda sumarnámskeið að vori. 


Lokað er fyrir umsóknir vegna styrkja um sumarnámskeið 2024. Lokafrestur til að skila inn var 15. febrúar 2024 kl. 15:00.

 

Senda fyrirspurn.

 EN

Lesa meira
 

Nordplus Horizontal 1.2.2024 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Opið öllum sem vinna að þróun og nýsköpun menntamála hvort sem það eru opinberir aðilar, félagasamtök, skólar eða einkaaðilar.

Til hvers?

Styrkir til samstarfsverkefna og samstarfsneta menntastofnana á ólíkum skólastigum. Lágmarksþátttaka er þrjú þátttökulönd á Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum. Nauðsynlegt er að verkefni tengi saman ólík menntastig eða menntageira.   

Myndband um Nordplus Horizontal (á ensku). 

Upplýsingablað um Nordplus Horizontal

Umsóknarfrestir: Næsti umsóknarfrestur er 3. febrúar 2025. 

Nánari upplýsingar.

Lesa meira
 

Nordplus fyrir háskólastigið 1.2.2024 Umsóknarfrestur

Fyrir hverja?

Háskóla, kennara og starfsmenn.

Til hvers?

Samstarfsnet háskóla og verkefni þeirra, t.d. stúdenta og starfsmannaskipti. Boðið upp á Express-mobility fyrir stúdenta þar sem lágmarksdvöl er aðeins 5 dagar. 

Umsóknarfrestir: Næsti umsóknarfrestur er 3. febrúar 2025. 


Nánari upplýsingar.

*Ef þú vilt sækja um Nordplus stúdenta- eða kennaraskipti þá sækir þú um til samstarfsneta háskólanna og færð nánari upplýsingar hjá alþjóðaskrifstofu þíns skóla.

Lesa meira
 

Kynningarfundur um Tækniþróunarsjóð, skattahvata og Enterprise Europe Network 7.2.2024 8:30 - 10:00 Hús atvinnulífsins, Borgartúni 35

Samtök iðnaðarins og Rannís standa fyrir kynningarfundi 7. febrúar 2024 kl. 8.30-10:00 í fundarsalnum Hyl, 1. hæð í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35.

Lesa meira
 

Erasmus+ Nám og þjálfun 7.5.2024 10:00 Umsóknarfrestur í Nám og þjálfun

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur auglýst umsóknarfresti náms- og þjálfunarverkefna í Erasmus+ fyrir árið 2024.

Lesa meira
 

ESC - Sjálfboðaliðaverkefni og samfélagsverkefni 7.5.2024 Umsóknarfrestur European Solidarity Corps (ESC)

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur auglýst umsóknarfresti í European Solidarity Corps fyrir árið 2024.

Lesa meira
 Þetta vefsvæði byggir á Eplica