Greining og mat á gagnsemi háþróaðra gerviganglima - verkefni lokið

Fréttatilkynning verkefnisstjóra

2.6.2022

Síðustu tvo áratugi hefur gríðarleg framþróun átt sér stað á sviði gerviganglima, en sífellt háþróaðri lausnir verða aðgengilegar á ári hverju. Engu að síður hefur ekki enn tekist að endurheimta fyrri virkni til fulls í kjölfar aflimunar á fæti.

Mótordrifnir gerviganglimir ásamt taugabúnaði geta dregið úr því misræmi sem er til staðar á milli heilbrigðra ganglima og gerviganglima með virkri aðstoð, miðlun skynupplýsinga og viljastýringu þar sem taugavöðvamerki eru notuð til að stjórna gerviganglimum. Þrátt fyrir niðurstöður nýlegra rannsókna sem benda til þess að slíkar lausnir geti aukið velferð fólks í samanburði við eldri búnað er notkunartíðni áhyggjuefni og áhrif nýrra hátæknilausna tiltölulega óljós. Ennfremur gætu núverandi matsaðferðir á sviði gerviganglima skort próffræðileg gæði, verið óviðeigandi fyrir þýðið eða ekki að fanga alla þá spönn hugsmíða sem þeim er ætlað að meta.

Í þessu verkefni tóku hagsmunaaðilar á sviðinu þátt í hálfstöðluðum viðtölum, rýnishópsumræðum og samhengisrannsókn, þar á meðal einstaklingar með gerviganglimi. Einnig rýndum við markvisst í matsaðferðir fyrir gerviganglimi, sérstaklega með tilliti til hátæknigerviganglima. Markmið verkefnisins var að; 1) Kanna óuppfylltar þarfir einstaklinga með gerviganglimi; 2) Bera kennsl á núverandi og áætlaðan ávinning hátæknigerviganglima sem bjóða upp á virka aðstoð, miðlun skynupplýsinga og viljastýringu; 3) Skilja þær áskoranir sem felast í þróun og mati á slíkum búnaði, ásamt því að; 4) Meta gagnsemi núverandi matsaðferða í ljósi nýrra framfara á sviðinu.
Niðurstöður okkar benda til þess að gnægð óuppfylltra notendaþarfa geti mögulega verið fullnægt með taugavöðvabúnaði og virkri aðstoð hátæknigerviganglima. Við bárum einnig kennsl á fjölda áskorana í þróun og mati á háþróuðum gerviganglimum ásamt þörf fyrir nýjar eða endurnýaðar matsaðferðir. Að lokum tiltökum við þætti sem einstaklingar með gerviganglimi telja mikilvæga og atriði sem að skipta máli fyrir þróun notendavæns búnaðs.

Niðurstöðurnar er nú verið að nýta til að auka skilning á því hvernig upplifanir og reynslu fólks sem notar gerviganglimi megi nýta í þróunarferli gerviganglima.

Afurðir verkefnisins eru eftirfarandi:

I. Valgeirsdóttir, V. V., Sigurðardóttir, J. S., Lechler, K., Tronicke, L., Jóhannesson, Ó. I.,
Alexandersson, Á., & Kristjánsson, Á. (2021). How Do We Measure Success? A Review ofPerformance Evaluations for Lower-Limb Neuroprosthetics. JPO: Journal of Prosthetics and Orthotics.

II. Valgeirsdóttir, V. V., Sigurðardóttir, J. S., Jóhannesson, Ó. I., Alexandersson, Á., & Kristjánsson, Á. (2021). Multistakeholder Perceptions on Lower-Limb Prosthetic User Requirements and the Development of Neuroprostheses: A Contextual Inquiry. JPO: Journal of Prosthetics and Orthotics, Online First. https://doi.org/10.1097/JPO.0000000000000354

III. Valgeirsdóttir, V. V., Ásgeir Alexandersson, Knut Lechler, Ómar I. Jóhannesson & Árni Kristjánsson What a Knee Should Be: Perspectives of Highly Active Prosthetic Users. Submitted for publication.

IV. Valgeirsdóttir, V. V. (2021). Lower-limb Prosthetics in the Age of Advanced Solutions: Understanding People’s Needs and Future Benefits

English:

The field of lower limb prosthetics has advanced rapidly in the past two decades with increasingly sophisticated devices becoming available each year. Nevertheless, function has yet to be fully restored for people with lower limb amputation. Active microprocessor-controlled prostheses and neuromuscular interfacing can decrease the gap between intact- and prosthetic limbs, providing active assistance, sensory feedback, and intent control where signals from the neuromuscular system are used to implement intended action. While recent evidence suggests that such solutions may improve peoples’ function when compared to earlier technology, device abandonment rates are still a concern, and the impact of novel functions is relatively unclear. Furthermore, current evaluation strategies in the field may be psychometrically invalid, inappropriate for the population, or may not capture the whole range of constructs they are intended to measure.

We conducted semi structured interviews, focus group discussions and a contextual inquiry with multiple stakeholders in the field, coupled with a systematic literature search in order to; 1) Explore unfulfilled lower-limb prosthetic user needs; 2) Identify the current and future benefits of advanced lower-limb prosthetic systems, including ones providing active motion, sensory feedback, and intent control; 3) Understand the challenges associated with developing and evaluating such functions; and 4) Assess the relevance of current evaluation methods in light of new developments within the field of lower limb prosthetics.

Our results indicate that numerous unmet user requirements may be addressed with neuromuscular interfacing and active motion provided by advanced prostheses. We further dentified several challenges in the development and evaluation of advanced prostheses as well as a need for new or updated evaluation strategies. Finally, we present perspectives on factors important for user satisfaction and the actualization of a usable system that reaches end users.
These results are currently being applied to understand how psychological experiences of prosthetic users can be incorporated into prosthetic design processes.


Heiti verkefnis:
Greining og mat á gagnsemi háþróaðra gerviganglima / Identifying and evaluating the benefits of lower-limb neuroprostheses
Verkefnisstjóri: Vigdís Vala Valgeirsdóttir, Háskóla Íslands
Tegund styrks: Doktorsnemastyrkur
Styrktímabil: 2019-2021
Fjárhæð styrks: 19,827 millj. kr. alls
Tilvísunarnúmer Rannís: 195657

Þetta vefsvæði byggir á Eplica