Norrænt menntasamstarf

4.1.2022

Sérfræðingur óskast í fullt starf á mennta- og menningarsvið Rannís. Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2022.

Starfið felur í sér að hafa umsjón með tungumálahluta Nordplus, menntaáætlunar Norrænu ráðherranefndarinnar, skipuleggja kynningarstarf hér á landi, hafa umsjón með umsóknum og verkefnum, gera árlega vinnuáætlun og skýrslur og taka þátt í samstarfi allra þátttökulanda Nordplus, þar með talið samnorrænu matsferli. Einnig er um að ræða vinnu við umsýslu innlendra menntasjóða og önnur norræn og alþjóðleg verkefni í samráði við sviðsstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekking á íslensku og norrænu menntaumhverfi
 • Mjög góð íslenskukunnátta og færni í að tjá sig í ræðu og riti
 • Mjög góð færni í ensku, töluðu og rituðu máli
 • Mjög góð kunnátta og færni til að vinna á Norðurlandamáli áskilin
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Framúrskarandi samstarfshæfni og samskiptafærni
 • Reynsla af þátttöku í alþjóðlegu samstarfi er kostur
 • Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
 • Færni í notkun algengra tölvuforrita og góð almenn tölvukunnátta
 • Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð, frumkvæði og veita góða þjónustu

Upplýsingar um starfið veitir Aðalheiður Jónsdóttir, sviðstjóri mennta- og menningarsviðs í síma 515 5806 eða í netfangi adalheidur.jonsdottir(hja)rannis.is.

Umsóknarfrestur var til og með 20. janúar 2022. 

Umsókn skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf og prófskírteini.

Umsækjendum er bent á að kynna sér starfsemi Rannís og sérstaklega Nordplus og innlenda menntasjóði á heimasíðu Rannís.

Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.

Við ráðningu í starfið verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís og fólk af öllum kynjum hvatt til að sækja um. Laun greiðast samkvæmt viðeigandi kjarasamningi við fjármálaráðuneytið.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Rannís er líflegur vinnustaður með um 60 sérfræðingum sem starfa eftir gildum stofnunarinnar: Áhrif, fagmennska og samstarf. Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks samfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun og menningu og styðja þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Rannís greinir og kynnir áhrif rannsókna, menntunar og menningar á þjóðarhag og þjónustar undirbúning vísinda- og tæknistefnu. 

Þetta vefsvæði byggir á Eplica