Skattfrádráttur nýrra rannsókna- og þróunarverkefna 2021

30.6.2021

Opið er fyrir umsóknir um skattfrádrátt vegna nýrra rannsókna- og þróunarverkefna 2021. Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti (kl. 23:59) þann 1. október nk.

Fyrirtæki sem hafa fengið staðfestingu Rannís á rannsókna- eða þróunarverkefni eiga rétt á frádrætti á tekjuskatti skv. lögum nr. 152/2009. Umsóknarfrestur nýrra verkefna er 1. október ár hvert.

Árið 2021 er seinna árið sem í gildi eru bráðabirgðaákvæði sem Alþingi innleiddi í lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, þ.e. mál 726 um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldur kórónuveiru,  fól m.a. í sér að hlutfall og þak endurgreiðslna vegna rannsókna- og þróunarverkefna var hækkað.

Samkvæmt bráðabirgðaákvæðunum eiga nýsköpunarfyrirtæki, sem eru eigendur að rannsóknar- og þróunarverkefnum og hlotið hafa staðfestingu Rannís, rétt á sérstökum frádrætti frá álögðum tekjuskatti árin 2020 og 2021 (til endurgreiðslu 2021 og 2022) sem nemur 35% af útlögðum kostnaði vegna þessara verkefna í tilviki lítilla og meðalstórra fyrirtækja, en 25% í tilviki stórra fyrirtækja. Hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti frá álögðum tekjuskatti mun vera samtals 1.100.000.000 kr., þar af skal heimilt að telja til þeirrar fjárhæðar allt að 200.000.000 kr. vegna aðkeyptrar rannsóknar- eða þróunarvinnu.

Nánari upplýsingar

Sótt er um í gegnum umsóknarkerfi Rannís (Mínar síður).

Kannanir til að meta árangur

Samhliða umsóknarferlinu er lagður fyrir umsækjendur spurningarlisti (í kafla 3.3 í umsóknarforminu) sem miðar að því að meta árangurinn af þessari stuðningsaðgerð stjórnvalda á tímabilinu 2010-2020. Ætlunin er að safna gögnum um árangur og skattspor þeirra rannsókna-og þróunarverkefna sem notið hafa skattfrádráttar á þessu tímabili. Þessi kafli verður fastur liður umsóknarformsins og uppfærast því gögnin með hverjum nýjum umsóknarfresti.

Spurningalistinn verður einnig sendur beint til allra þeirra fyrirtækja sem notið hafa skattfrádráttar vegna rannsókna- og þróunarverkefna á undanförnum árum. Fyrirtæki sem eru að sækja um í fyrsta sinn þurfa ekki að skila inn þessum gögnum.

Í ár verða einnig lagðar fyrir umsækjendur spurningar (í kafla 3.4 ) svo hægt sé að meta þau áhrif sem bráðbirgðaákvæða laganna fyrir skattárin 2020 og 2021, sem Alþingi samþykkti sem lið í sérsökum stuðningi við nýsköpunarfyrirtæki vegna Covid-19. Þessi könnun verður einungis gerð í ár.

Við vonum að þau fyrirtæki sem hafa notið skattfrádráttar vegna rannsókna- og þróunarverkefna á undanförnum árum, sjái sinn hag í því að taka þátt í báðum þessum könnunum með okkur, þannig að draga megi upp sem skýrasta mynd af þeim ávinningi sem þessi stuðningur hefur skilað, bæði fyrirtækjunum og ríkissjóði.

Við hjá Rannís kappakostum að vinna sem best úr þessum gögnum og höfum ráðið Lindu Maríu Guðmundsdóttur sem sérstakan starfsmann í þá úrvinnslu, en hún mun í því sambandi einnig vinna nokkrar góðar árangurssögur fyrirtækja úr þeim gögnum sem skilað er inn.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica