Sérfræðingur í alþjóða- og nýsköpunar­teymi

11.2.2022

Rannís óskar eftir sérfræðingi í fullt starf í alþjóða- og nýsköpunarteymi. Starfið felur annars vegar í sér vinnu við Digital Europe og Horizon Europe, sem eru upplýsingatækniáætlun og rannsókna- og nýsköpunaráætlun Evrópusambandsins og hinsvegar umsýslu með Tækniþróunarsjóði, ráðgjöf og aðstoð við íslensk fyrirtæki. 

Starfið felur í sér vinnu í tveimur teymum rannsókna- og nýsköpunarsviðs. Annars vegar í alþjóðateymi þar sem verkefnin eru m.a. að vera landstengiliður fyrir Digital Europe sem er upplýsingatækniáætlun ESB og taka þátt í samstarfsverkefnum sem tengjast Horizon Europe rannsókna- og nýsköpunaráætlun ESB. Hins vegar vinnu í nýsköpunarteymi sviðsins þar sem verkefnið er umsýsla með Tækniþróunarsjóði. Verkefnin í því teymi fela í sér almenna ráðgjöf til umsækjenda, yfirferð á umsóknum og afgreiðslu á skýrslum verkefna, auk heimsókna í fyrirtæki.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
  • Þekking á upplýsingatækni og íslensku rannsókna- og nýsköpunarumhverfi
  • Reynsla af nýsköpun eða innleiðingu tæknilausna er kostur
  • Reynsla af þátttöku í alþjóðlegu samstarfi er kostur
  • Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
  • Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku bæði tal- og ritmáli
  • Mjög góð færni í töflureikni er skilyrði ásamt færni í helstu Office forritum eða sambærilegu
  • Mjög góð hæfni í greiningu og lausn vandamála
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt góðri samskiptafærni
  • Metnaður til að ná árangri í starfi með því að sýna vönduð vinnubrögð, frumkvæði og veita góða þjónustu

Nánari upplýsingar um starfið veitir:

Ágúst Hjörtur Ingþórsson, sviðsstjóri rannsókna- og nýsköpunarsviðs, í síma 515 5830 eða netfanginu agust.hjortur.ingthorsson(hja)rannis.is

Umsóknarfrestur var til og með 23. febrúar 2022. 

Umsóknarferli er í gangi. Umsókn skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf og prófskírteini.

Umsækjendum er bent á að kynna sér starfsemi Rannís og sérstaklega áætlanirnar Digital Europe og Horizon Europe og starfsemi Tækniþróunarsjóðs.

Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum.

Við ráðningu í starfið verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís og fólk af öllum kynjum hvatt til að sækja um. Laun greiðast samkvæmt viðeigandi kjarasamningi við fjármálaráðuneytið.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Rannís er líflegur vinnustaður með um 60 sérfræðingum sem starfa eftir gildum stofnunarinnar: Áhrif, fagmennska og samstarf. Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks samfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun og menningu og styðja þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum og samstarfsmöguleikum. Rannís greinir og kynnir áhrif rannsókna, menntunar og menningar á þjóðarhag og þjónustar undirbúning vísinda- 

Þetta vefsvæði byggir á Eplica